Training Toegevoegde Waarde

Tijdsduur: 1 dag

Training Toegevoegde Waarde

De ondernemingsraad (OR) kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de organisatie en collega’s. Vaak is de OR echter afwachtend op besluiten van de bestuurder, waardoor de OR onvoldoende gewaardeerd wordt. Hoe kun je dit doorbreken? En de bestuurder en achterban jullie waarde laten zien? Tijdens de training  gaan we in op de wijze waarop de OR een toegevoegde waarde kan hebben voord e organisatie en de werknemers. Hierdoor kun je als OR veranderen van kostenpost naar een partij die actief bijdraagt!

Toegevoegde waarde buiten kader

Tijdens de trainingsdag wordt gekeken hoe de kracht van de OR ingezet kan worden voor organisatiedoelen. Als OR weet je als geen ander wat er speelt op de werkvloer en heb je als groep draagkracht bij de achterban. Samen met de trainer zullen jullie als OR concrete plannen uitwerken die bijdragen aan het organisatiebelang. Hierdoor zullen de bestuurder én de werknemers snel de toegevoegde waarde van de OR inzien. Je zult in de training Toegevoegde Waarde leren nadenken buiten de reguliere kaders, zonder beperkingen. Dit maakt het mogelijk om innovatieve plannen en methoden te bedenken die misschien niet altijd direct voor de hand liggen, maar wel effectief kunnen zijn.

Presenteren en overtuigen

Naast het genereren van innovatieve ideeën, wordt ook ingegaan op de wijze van presenteren en overtuigen. Op deze manier vergroot je de kans van slagen binnen de organisatie. Zo kun je door de toegevoegde waarde om te zetten in cijfers, als OR laten zien dat je geld oplevert voor de organisatie. Daarnaast kun je ideeën en signalen van de achterban gebruiken om plannen praktisch uit te werken. Zo worden belangen van beide partijen gebruikt om tot praktische, uitvoerbare plannen te komen die voor iedereen waarde toevoegen.

Na deze training

  • Weet je als OR hoe je een toegevoegde waarde kunt hebben voor de organisatie en de werknemers;
  • Weet je als OR de bestuurder te overtuigen van de kracht en toegevoegde waarde van de OR;
  • Heb je als OR een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

”Nikki geeft ieder tijd om het woord te doen en komt met interessante en leuke opdrachten om zo het team nog hechter te maken. Alle relevante onderwerpen worden behandeld en naar vragen van onze kant wordt diep ingegaan.”
Jeroen van Steenbergen
OR-lid Bilfinger

TRAINIAC