Training Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Tijdsduur: 1 dag

Training Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Ook in een kleine organisatie heeft medezeggenschap een meerwaarde. Dit wordt bij minder dan 50 medewerkers vormgegeven door een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT heeft deels dezelfde mogelijkheden als een ondernemingsraad, maar kent ook een aantal verschillen. Wat kan en mag een PVT nu precies? En hoe kan de PVT een toegevoegde waarde hebben voor de organisatie en werknemers? Tijdens deze 1-daagse training voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) wordt ingegaan op de wet- en regelgeving en op de werkwijze, waardoor je direct actief aan de slag kunt met het PVT-werk!

Inhoud van de training

Tijdens deze training gaan we op een actieve manier in op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de wijze waarop deze wordt toegepast. Als Personeelsvertegenwoordiging (PVT) krijg je een helder beeld over de WOR en hoe deze toe te passen in jullie eigen praktijk. Hierdoor ben je snel in staat om een actieve rol te vervullen in de organisatie. Daarnaast gaan we in op eventuele bedrijfs- of branche specifieke zaken die relevant zijn.

Onderwerpen

  • Doel en taak van de PVT;
  • Faciliteiten van de PVT;
  • Informatierecht;
  • Adviesrecht;

Wanneer de wettelijke kaders vanuit de WOR helder zijn, wordt ingegaan op de samenwerking binnen de PVT. Een rolverdeling wordt gemaakt net als werkafspraken over o.a. vergaderen. Zo kun je direct na de training aan de slag met het PVT-werk. Daarnaast zal je als PVT een praktisch communicatieplan opstellen voor het betrekken van de achterban. Dit richt zich op zichtbaarheid en herkenbaarheid en bepaalt de positionering van de PVT binnen jullie organisatie

Na de PVT training:

  • Ken je als PVT de wettelijke kaders vanuit de Wet op ondernemingsraden;
  • Weet je als PVT de WOR toe te passen in de eigen organisatie;
  • Heb je als PVT een heldere rol- en taakverdeling gemaakt;
  • Heb je als PVT een plan om de achterban te betrekken bij het OR-werk.

“We zijn heel positief over zowel de inhoud als de trainer! Charlotte was professioneel en toegankelijk, waardoor we binnen een goede sfeer veel geleerd hebben.”
Renske Oosterwijk
PVT - lid IMC Weekendschool

TRAINIAC