Training Inzicht in de Pensioenregeling

Tijdsduur: 1/2 dag

Training Inzicht in de Pensioenregeling

Pensioen is een belangrijke en complexe arbeidsvoorwaarde. De ondernemingsraad (OR) heeft vanuit art.27 WOR instemmingsrecht ten aanzien van het pensioen en daarmee een grote rol op dit gebied. Hoe werkt pensioen precies en wat is belangrijk voor werknemers? Waar je moet je als OR op letten? In de training Inzicht in de Pensioenregeling van een halve dag wordt het voor de OR inzichtelijk hoe een pensioenregeling werkt. Hierdoor kun je als OR een helder beeld vormen over de inhoud van de bedrijfsregeling en de voor- en nadelen afwegen voor organisatie en werknemers.

Training Inzicht in de Pensioenregeling door een specialist

De training Inzicht in de Pensioenregeling wordt verzorgd door een pensioendeskundige. Er wordt gestart met een algemene uitleg van pensioen en hoe dit werkt in Nederland. Diverse onderdelen komen aan bod, waardoor je als OR een helder beeld krijgt over de werking van pensioen in het algemeen. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de uitgangspunten van pensioen en de trainer neemt je mee in deze veranderingen. Vervolgens wordt de eigen pensioenregeling goed doorgenomen. Hierdoor leer je als OR de voor- en nadelen van de bedrijfsregeling en weet je welke consequenties het heeft voor zowel de organisatie en de werknemers.

Communicatie naar werknemers

Door de werking van pensioen goed te begrijpen, kun je als OR een weloverwogen beslissing maken wanneer je een instemmingsaanvraag krijgt voor een nieuwe regeling. Het is daarnaast ook belangrijk toe te zien op heldere communicatie naar werknemers, aangezien het ook voor hen complex is. Zij dienen de juiste verwachtingen te hebben zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan. Met deze training word je als OR daarmee een effectieve gesprekspartner voor de bestuurder en weet je hoe toe te zien op goede uitleg naar de achterban

Na deze OR training

  • Heb je als OR kennis over de werking van pensioen in het algemeen;
  • Ken je als OR de bedrijfseigen pensioenregeling;
  • Kun je als OR de instemmingsaanvraag over de pensioenregeling beoordelen;
  • Ken je als OR de valkuilen in communicatie naar de werknemers.

 

Is er een concrete wijziging in de pensioenregeling op komst? Wij bieden OR-en ook pensioenadvies.

Naast deze intensieve trainingen was er altijd tijd voor ontspanning. We weten wat we aan elkaar hebben en we kunnen altijd terecht bij Marc van TRAINIAC voor advies.”
Peter Damen
OR-voorzitter Sportcity & Fit For Free

TRAINIAC