Training Assertiviteit voor de Ondernemingsraad

Training Assertiviteit voor de Ondernemingsraad

Als ondernemingsraad (OR) is het niet altijd makkelijk met zoveel verschillende belangen, verwachtingen en gesprekspartners. Je hebt te maken met de achterban, met de bestuurder, met overige directieleden én met elkaar. Dan moet je ook nog eens weten wat je als OR wel en niet wil. Een veelgehoorde uitspraak is dan ook dat je als ondernemingsraad assertief of proactief moet zijn. Maar wat betekent dit dan? En hoe pas je dit toe in de praktijk? In de training ‘Assertiviteit voor ondernemingsraden’ gaan we in op wat assertief zijn betekent voor een OR en hoe je dit succesvol kunt toepassen in de praktijk. Zo train je je vaardigheden als OR-lid en als OR in het geheel en krijgen jullie nog meer voor elkaar!

 

Inhoud van de training Assertiviteit voor de Ondernemingsraad

Wat zijn de verschillende manieren om te reageren of te handelen in een situatie? Welke basishoudingen zijn er te onderscheiden? En wat houdt dit in? In het eerste gedeelte van de training focussen we ons op wat assertiviteit inhoudt en waarom dit goed is voor je. Zo leer je gedrag te herkennen bij een ander en het zelf ook toe te passen.

Daarna gaan we dieper in op wat je nodig hebt om assertief te kunnen zijn. We gaan dieper in op het stellen van prioriteiten en brengen dit gelijk in de praktijk. Waar ligt de focus voor jullie als OR? Ook besteden we aandacht aan het stellen van grenzen. We kijken niet alleen naar waar de grens ligt maar ook naar hoe je dit het beste kunt overbrengen aan een ander.

Door met een trainingsacteur te werken, wordt direct duidelijk welke effecten de verschillende manier van communiceren hebben. Communicatie is iets dat je doet, dus dat werkt het best als je het direct oefent. De ervaren acteurs laten goed inzien wat er gebeurt in de actie-reactie en dit geeft verhelderende inzichten. Ook kun je bijvoorbeeld oefenen met het ‘verkopen’ van een nee. In een prettige omgeving krijgen alle OR-leden de kans dit te ervaren en met praktische tips naar huis te gaan

Tijdens deze hele dag train je je communicatieve vaardigheden en krijg je meer voor elkaar als OR! Samen met de trainer maak je een actieve vertaling naar hoe de OR dit in kan zetten in de organisatie. Dit maakt het mogelijk om de opgedane kennis ook snel in de praktijk toe kunnen passen.

Na de OR training

  • Weet je als team wat assertiviteit is;
  • Kun je gedrag van jezelf en de ander herkennen;
  • Weet je hoe je prioriteiten moet stellen en je grenzen kan aangeven;
  • Heb je veel kunnen oefenen en kun je de opgedane kennis snel toepassen in de praktijk.

Vraag direct een offerte aan

 

TRAINIAC