Training Strategisch Personeelsbeleid

Tijdsduur: 1/2 dag of 1 dag

Training Strategisch Personeelsbeleid

Voor iedere organisatie is het belangrijk dat werknemers maximaal kunnen en willen presteren. Een strategisch personeelsbeleid dat goed aansluit op de strategische doelen en het personeelsbestand van de organisatie is hierbij van groot belang. Hoe draagt het beleid van jullie organisatie bij aan deze doelstellingen? En passen de regelingen bij het personeelsbestand dat er is? Welke rol speel je als ondernemingsraad (OR) hierin? Tijdens de training Strategisch Personeelsbeleid krijg je als OR een goed beeld van het huidige beleid en de rol die de OR hierin kunt spelen. Zo word je als OR een volwaardig gesprekspartner van HR & Bestuurder.

Organisatiedoelen halen met strategisch personeelsbeleid

In deze training worden de diverse onderdelen van strategisch personeelsmanagement besproken en hoe deze ingezet kunnen worden om de organisatiedoelen te behalen. Hierdoor krijg je als ondernemingsraad (OR) een helder beeld van de theorie en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het gevoerde personeelsbeleid in de eigen organisatie. Deze worden vergelijken met heldere voorbeelden uit de sector. Eventuele aandachtspunten komen daarmee aan bod en er wordt gekeken op welke manier de OR een bijdrage kan leveren.

Actieplan opzetten

Vanuit de werkvloer heb je als OR vaak veel ideeën om bij te dragen aan het beleid. Als expert op werknemers gebied, weet je precies wat er leeft en hoe mensen graag gemotiveerd worden. Samen met de trainer bespreek je welke ideeën goed kunnen werken en hoe je als volwaardig gesprekspartner op dit onderwerp het gesprek aangaat met HR & Bestuurder. De training wordt afgesloten met een concreet actieplan dat de OR kan uitvoeren.

Onderwerpen

  • Aannamebeleid;
  • Beleid om personeel te motiveren en behouden;
  • Opleiding- & promotie beleid;
  • Demotie- & ontslagbeleid

 

Na deze training

  • Weet je als OR wat er valt onder strategisch personeelsmanagement
  • Welke regelingen er zijn binnen jullie eigen organisatie
  • Hoe je als OR betrokken bent bij regelingen en invloed kunt hebben
  • Ben je een sterke gesprekspartner richting HR & Bestuurder

 

 

“We zijn heel positief over zowel de inhoud als de trainer! Charlotte was professioneel en toegankelijk, waardoor we binnen een goede sfeer veel geleerd hebben.”
Renske Oosterwijk
PVT - lid IMC Weekendschool

TRAINIAC