Training Evalueren en doelen stellen

Tijdsduur: 1/2 dag

Als ondernemingsraad (OR) is het belangrijk te weten wat je wilt bereiken en daar concrete plannen voor de maken. Om deze plannen optimaal aan te laten sluiten bij de kwaliteiten en vaardigheden van de OR gaan we in de interactieve training ‘Evalueren en doelen stellen’ aan de slag met het in kaart brengen en vergroten van deze eigenschappen. Welke lessen nemen we mee uit de afgeronde trajecten? Hoe zorgen we ervoor dat de OR haar doelstellingen het komende jaar op een effectieve en efficiënte manier behaalt? Vanuit een gezamenlijke evaluatie op inhoud en proces van de afgelopen periode bepalen we de doelstellingen voor het komende jaar en hoe we deze gaan bereiken!

Evalueren

In het eerste deel van deze training evalueren we op een interactieve manier de verschillende aspecten van de ondernemingsraad. We zoomen in op de behaalde resultaten, de huidige werkafspraken en de communicatie onderling en met de bestuurder. We bespreken zowel de successen hierin die we willen behouden, als de lessen die de OR hieruit haalt om haar proces aan te scherpen.

Speerpunten bepalen

In het vervolg wordt gekeken naar diverse thema’s binnen de organisatie. Vervolgens wordt bepaald welke belangen en prioriteiten de ondernemingsraad (OR) heeft om zich in te zetten voor deze thema’s. Op basis hiervan bepaal je als OR zelf welke speerpunten belangrijk zijn voor de organisatie en jullie achterban.

Stappenplan maken

Vanuit speerpunten ga je als OR aan de slag met het opstellen van concrete doelen. Dit doe je door een stappenplan te maken hoe je het doel gaat bereiken waarbij we de lessen vanuit de evaluatie in de praktijk brengen. Op deze wijze werk je samen met de trainer aan een praktisch en resultaatgericht plan waar het hele OR-team aan wil bijdragen. Dit zal daarmee bijdragen aan het succes van de OR en waarde die men hecht aan de OR binnen de organisatie.

Na de OR training:

  • Heeft de OR inzicht in haar kwaliteiten, vaardigheden en verbeterkansen
  • Zit je als team op een lijn over de speerpunten;
  • Heb je als ondernemingsraad een concreet en praktisch jaarplan;
  • Weet je als OR hoe je lange termijn doelen kunt bijsturen en bereiken.

 

“Fijn dat er tussentijds geschakeld kon worden zodat de training echt aansloot bij ons als team en waar we staan. Dit was precies wat nodig was op dit moment. Bedankt voor de flexibiliteit!”
Edwin
OR-lid Blijdorp

TRAINIAC