Training Doelen stellen en bereiken als OR

Tijdsduur: 1/2 dag

Als ondernemingsraad (OR) is het belangrijk te weten wat je wilt bereiken en daar concrete plannen voor de maken. Op deze manier heb je als OR zelf een duidelijk beeld wat je team wilt bereiken en kun je dit ook duidelijk communiceren naar de achterban en de bestuurder. Hoe kies je de doelstellingen van de OR? En hoe geef je prioriteit aan de speerpunten? Op welke manier zorg je ervoor dat iedereen zich inzet voor de gestelde doelen? In de training Doelen stellen en bereiken wordt stapsgewijs toegewerkt naar het bepalen van speerpunten. 

Speerpunten bepalen

Hierbij wordt gekeken naar diverse thema’s binnen de organisatie en op welke manier hier aandacht aan wordt besteed. Vervolgens wordt bepaald welke belangen en prioriteiten de ondernemingsraad (OR) heeft om zich in te zetten voor deze thema’s. Op basis hiervan bepaal je als OR zelf welke speerpunten belangrijk zijn voor de organisatie en jullie achterban. Dit zal daarmee bijdragen aan het succes van de OR en waarde die men hecht aan de OR binnen de organisatie.

Stappenplan maken

Vanuit speerpunten ga je als OR aan de slag met het opstellen van concrete doelen. Dit doe je door een stappenplan te maken hoe je het doel gaat bereiken. Door heldere tussenstappen te creëren, is het gemakkelijker om successen te behalen en gemotiveerd te blijven. Ook wordt aandacht besteed aan de valkuilen die er bestaan. Hiermee kun je als OR een actieplan maken waardoor iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Op deze wijze werk je samen met de trainer aan een praktisch en resultaatgericht plan waar het hele OR-team aan wil bijdragen

Na de OR training:

  • Zit je als team op een lijn over de speerpunten;
  • Heb je als ondernemingsraad een concreet en praktisch jaarplan;
  • Weet je als OR hoe je lange termijn doelen kunt bijsturen en bereiken.

 

 

“Fijn dat er tussentijds geschakeld kon worden zodat de training echt aansloot bij ons als team en waar we staan. Dit was precies wat nodig was op dit moment. Bedankt voor de flexibiliteit!”
Edwin
OR-lid Blijdorp

TRAINIAC