Training Inzicht in de jaarrekening

Tijdsduur: 1/2 dag

Training Inzicht in de jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening van de Ondernemingsraad (OR). Voor OR leden blijft het ieder jaar lastig om de jaarrekening van de organisatie te lezen. Wat zeggen die cijfers nu precies? Hoe ziet de wereld achter de cijfers eruit? Hoe staan we er in financieel opzicht voor? Tijdens de training Inzicht in de jaarrekening van een halve dag, word je als OR meegenomen door de eigen jaarrekening. De belangrijkste onderdelen worden uitgelegd en je weet welke concrete vragen je kunt stellen aan de bestuurder. Zo wordt de effectiviteit van de OR vergroot en het overleg met de bestuurder verbeterd.

Inzicht in de eigen jaarrekening

Tijdens de training Inzicht in de jaarrekening wordt de jaarrekening van jullie eigen organisatie doorgenomen door een financieel deskundige. Zo worden direct de belangrijkste onderdelen eruit gelicht en weet je als ondernemingsraad (OR) waar je op kunt letten. Samen met de trainer leer je de jaarrekening te lezen en te begrijpen. Hierdoor herken je risico’s en wordt de relatie tussen de balans en de winst- en verliesrekening duidelijk. Door goed te begrijpen hoe de organisatie er financieel voorstaat, wordt het makkelijker om de aard van (financiële) besluiten te begrijpen. Daarnaast kom je goed voorbereid in het overleg met de bestuurder waardoor het gesprek effectiever zal verlopen. De OR is professioneler en verhoogt daarmee de toegevoegde waarde voor de organisatie.

Onderwerpen

  • Jaarverslag;
  • Balansopbouw;
  • Waarderingsgrondslagen;
  • Winst en verliesrekening;
  • Totstandkoming jaarresultaat;
  • Analyse financiële positie

 

Na deze OR training

  • Ken je als OR de belangrijkste financiële begrippen uit de jaarrekening;
  • Begrijp je als OR welke informatie in de winst- en verliesrekening staat;
  • Weet je als OR hoe het jaarresultaat tot stand is gekomen en hoe de organisatie er financieel voor staat;
  • Kan je als OR de kennis toepassen in de praktijk.

 

De jaarrekening kijkt terug naar het afgelopen jaar. De begroting kijkt naar de toekomst. Wil je als OR ook inzicht krijgen in de begroting en een goed beeld krijgen van de financiële plannen van de organisatie? We adviseren de training Inzicht in de begroting.

TRAINIAC