Training Inzicht in de begroting

Tijdsduur: 1/2 dag

Training Inzicht in de begroting

Voor organisaties is het belangrijk om vooruit de denken, ook financieel, dit wordt gedaan met een begroting. De begroting geeft inzicht in de financiële plannen van de organisatie. Hoe weet je als ondernemingsraad (OR) wat redelijke plannen zijn? En hoe beoordeel je de geplande uitgaven? Welke vragen kun je als OR hierover stellen? In deze training van een halve dag leert de OR zowel de begroting te begrijpen, als welke vragen je aan de bestuurder kunt stellen. Op de manier kan de OR op het moment van de begroting al effectief meepraten over voorgenomen besluiten.

Training Inzicht in de begroting door een specialist

Tijdens deze training wordt de begroting van jullie eigen organisatie doorgenomen door een financieel deskundige. Zo worden direct de belangrijkste onderdelen eruit gelicht en weet je als OR waar je op kunt letten. Samen met de trainer leer je de begroting te lezen en te begrijpen. Door de begroting te analyseren, kun je de geplande financiële ontwikkelingen begrijpen en ken je de toekomstige financiële positie van de onderneming. Ook ken je de jaaragenda van de directie wat betreft grote voorgenomen besluiten, hierdoor kunnen overlegvergaderingen effectief verlopen. De OR is professioneler en verhoogt hiermee haar toegevoegde waarde voor de organisatie.

Onderwerpen

  • Doel en nut van begroten;
  • Opbouw begroting eigen organisatie;
  • Beinvloedbare kosten en opbrengsten;
  • Financiële positie organisatie

 

Na deze training:

  • Kent de OR de belangrijkste financiële begrippen uit de begroting;
  • Heb je als OR inzicht in de opbouw van de begroting;
  • Ken je als OR de financiële vooruitzichten en verwachtingen van de organisatie;
  • Kun je als OR een onderbouwde discussie voeren over de begroting.

 

De begroting kijkt naar de toekomst. De jaarrekening kijkt terug naar het afgelopen jaar. Wil je als OR ook inzicht krijgen in de jaarrekening en een goed beeld krijgen van wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen? We adviseren de training Inzicht in de jaarrekning.

 

 

“De training werd gegeven door Charlotte. Het was fijn dat de training bij ons op locatie is gegeven wat voor veel interactie en dynamiek heeft gezorgd. Charlotte heeft veel kennis meegebracht bij de training wat de nieuwe leden erg heeft geholpen.”
Cynthia van der Spek
OR-lid Milgro

TRAINIAC