Training Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit

Tijdsduur: 1/2 dag of 1 dag

Training Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit

In de huidige maatschappij volgen (technologische) ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en moeten werknemers in staat zijn om met een steeds hogere leeftijd deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Hoe gaan organisaties het beste om met werkdruk, stress, ongevallen, en ziekteverzuim? En welke rol speel je hierin als OR? Het beleid rond duurzame inzetbaarheid en vitaliteit wordt steeds belangrijker. Hoe jullie organisatie komt tot keuzes die passen bij jullie situatie en welke rol de OR daarin speelt komt aan bod tijdens deze training Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit.

 

Tijdens deze trainingsdag wordt ingegaan op de rol van de OR bij vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vanuit het instemmingsrecht en stimulerende taken, kent de OR een belangrijke rol op dit gebied. De training is een goede opvolging voor de training over de rol van de OR bij arbeidsomstandigheden. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is meer dan alleen het stimuleren van sport, gezond eten en het stoppen met roken. Het is steeds belangrijker dat werkgever en werknemers een visie hebben voor de langere termijn.

De doelstelling van beleid is dat werknemers beter in staat zijn om te blijven participeren in het arbeidsproces op een manier waarop zowel de werknemer als de werkgever daar voordeel bij heeft. Deze training Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit geeft de OR inzicht wat jullie eigen organisatie op dit moment doet, en hoe dit eventueel kan verbeteren. Hierbij wordt vooral gekeken welke (stimulerende) rol je als OR kunt hebben om de kwaliteit van het beleid zo hoog mogelijk te krijgen. Samen met de trainer stel je enkele concrete actiepunten op waardoor je na de training direct met dit onderwerp aan de slag kunt.

Onderwerpen

  • Vitaliteit: wat doet (een gebrek aan goede) gezondheid met werknemers en welke keuzes passen bij jullie organisatie;
  • Employability: het blijven ontwikkelen van medewerkers voor binnen of buiten de organisatie;
  • Werkvermogen: de balans tussen werkbelasting en de werkbelastbaarheid. Flexibele arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en de relatie tot duurzame  inzetbaarheid

 

Na deze OR training

  • Weet je als OR welke bouwstenen onderdeel zijn van duurzame inzetbaarheid;
  • Weet je als OR welke keuzes de organisatie kan maken en wat de impact daarvan is;
  • Weet je als OR hoe bij te dragen aan de juiste keuzes passen bij de achterban en organisatie;
  • Kun je als OR het gesprek met bestuurder op inhoud op een gelijkwaardige wijze voeren;
  • Weet je als OR hoe te communiceren met de achterban en draagkracht te genereren.

 

Eerst wat meer behoefte aan wat basiskennis? We adviseren de training Arbeidsomstandigheden.

“Door de kennis en kunde van Peter hebben we goed invulling kunnen geven aan het advies. Voor ons is het duidelijk dat als we (weer) trainingen willen volgen, of ondersteuning nodig hebben bij complexe zaken, wij TRAINIAC weer vragen!”
Stefan Klappe
OR-lid Pelican Rouge Coffeeroasters

TRAINIAC