Training Gedrag beïnvloeden als OR (Roos van Leary)

Tijdsduur: 1 dag

Binnen de ondernemingsraad (OR) is communicatie belangrijk. Gesprekken met andere OR leden, of het overleg met de bestuurder, als OR lid ben je veel in gesprek. Lijkt het soms dat de ander alleen maar met bezwaren kan komen? Of merk je dat je vaak stilvalt bij de bestuurder? Soms lijkt het alsof de ander niet goed reageert op wat jij hebt gezegd, wat kan leiden tot frustratie. Met deze 1-daagse interactieve training Gedrag beïnvloeden als OR (Roos van Leary), waarin wordt geoefend met een trainingsacteur, kom je erachter hoe je dit voorkomt en kan je de reactie van de ander beïnvloeden.

Communicatiepatronen herkennen en doorbreken

In de training Gedrag beïnvloeden als OR (Roos van Leary) krijg je als OR inzicht in herkenbare patronen in communicatie. Dit gebeurt aan de hand van de Roos van Leary; een eenvoudig en goed werkend model dat kijkt naar de ‘actie-reactie’ tussen mensen. Door gedrag namelijk bewust in te zetten, bepaal jij hoe de ander reageert. Stel jij je leidend op, dan zal de ander vanzelf volgen. Ben jij behulpzaam, dan reageert de ander meewerkend. Door deze techniek in te zetten, kun je als OR bepalen hoe de bestuurder reageert of hoe een ander OR lid reageert op jouw voorstel. Op deze manier heb jij bewust invloed op hoe een gesprek verloopt.

Roos van Leary in de praktijk

Door met een trainingsacteur te werken, wordt direct duidelijk welk effect jouw communicatie heeft. Communicatie is iets dat je doet, dus dat werkt het best als je het direct oefent. De ervaren acteurs laten goed inzien wat er gebeurt in de actie-reactie en dit geeft verhelderende inzichten. In een prettige omgeving krijgen alle OR-leden de kans dit te ervaren en met praktische tips naar huis te gaan

Na de OR training

  • Ben je als ondernemingsraadslid beter in staat een gesprek te ‘sturen’;
  • Heb je bewuster invloed op het gedrag en reactie van de bestuurder of elkaar;
  • Ga je als OR sterker het overleg in met elkaar en de bestuurder.

 

”De training was goed voorbereid. Opdrachten werden in twee- of drietallen gedaan waardoor de deelnemers elkaar goed leerden kennen. Nikki, bedankt voor je inzet en flexibiliteit tijdens deze trainingsdagen!"
Brenda Vroegop
OR-lid Forever Direct

TRAINIAC