Basistraining Ondernemingsraad

Tijdsduur: 2 dagen

Basistraining Ondernemingsraad (OR)

Vol energie staat de nieuwe ondernemingsraad (OR) aan de start van een nieuwe zittingstermijn. Er komt veel op je af als OR-lid en er zijn talloze ideeën om mee aan de slag te gaan. Maar wat mag en wat kun je eigenlijk als OR? En hoe kun je de wet- en regelgeving (WOR) goed in de praktijk brengen binnen jouw organisatie? In deze 2-daagse basistraining voor de ondernemingsraad (OR) krijg je alle handvatten mee om aan de slag te gaan en direct een toegevoegde waarde te bieden binnen de organisatie.

 

Inhoud van de training – dag 1

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Tijdens de eerste dag van deze basistraining voor de Ondernemingsraad wordt op actieve wijze ingegaan op de WOR en de wijze waarop deze wordt toegepast in de praktijk. Als ondernemingsraad krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie. Hierdoor ben je als OR snel in staat om een actieve rol te vervullen in de organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele bedrijfs- of branche specifieke zaken die voor de OR relevant zijn.

 

Onderwerpen

  • Doel en taak van de OR
  • Faciliteiten van de OR
  • Informatierecht
  • Advies- en beroepsrecht
  • Instemmingsrecht
  • Het overleg- en initiatiefrecht

 

Inhoud van de training – dag 2

 

Samenwerking binnen de OR

Op de tweede dag van deze basistraining gaat de ondernemingsraad aan de slag met het maken van heldere afspraken over de werkwijze en de rol- en taakverdeling. Tijdens deze ochtend wordt op interactieve wijze vormgegeven aan de manier waarop jullie als OR samen gaan werken. Door een duidelijke rol- en taakverdeling ben je in staat om als OR efficiënter en effectiever te functioneren. In de training maken we voor iedere rol in de OR een functieprofiel. Hierdoor weet ieder OR-lid wat er van hem of haar verwacht wordt. Het is een mogelijkheid dit te combineren met teambuilding aan de hand van het communicatiemodel DISC.

 

Communicatie met de achterban

De OR is een vertegenwoordigend orgaan en het is daarom belangrijk dat de relatie met de achterban goed is. Daarnaast wil je duidelijk richting de achterban kunnen aangeven waar de OR zich mee bezig houdt en hoe de OR-leden te bereiken zijn. Tijdens dit deel van de basistraining gaan jullie als Ondernemingsraad aan de slag met het opstellen van een communicatieplan. Dit plan is gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de werknemers bij de OR. Er wordt gedacht over een eigen geluid en hoe de OR te positioneren binnen de organisatie. Zo wordt de OR een sterk merk binnen jullie organisatie waar collega’s bij willen horen!

 

Na deze 2-daagse basistraining voor de Ondernemingsraad:

  • Ken je als OR de wettelijke kaders vanuit de WOR;
  • Weet je als OR hoe de wet- en regelgeving toe te passen binnen de eigen organisatie;
  • Heb je als OR heldere werkafspraken en een rol- en taakverdeling gemaakt;
  • Is er een plan om de achterban te betrekken bij het OR-werk.

 

Na het volgen van de basistraining zal er met (een afvaardiging van) de ondernemingsraad een evaluatiemoment plaatsvinden. In dit evaluatiemoment zullen we bespreken hoe de training ervaren is, hoe dit toegepast wordt en daarnaast is er ruimte voor vragen vanuit de OR.

Vraag direct een offerte aan

“Inhoudelijk hebben wij deze trainingsdag als zeer nuttig ervaren, maar ook de begeleiding van Peter gedurende de dag was gewenst en professioneel. Ik kan deze training dan ook zeker aanbevelen aan andere bedrijven en organisaties. “
Peter Kanters
OR-lid Bibliotheek Midden Brabant

TRAINIAC