Wet op de ondernemingsraden

Tijdsduur: 1 dag

De wettelijke kaders waar je als ondernemingsraad (OR) mee te maken krijgt, staan omschreven in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een goede kennis van de WOR is onmisbaar voor elke OR. Wat mag en kan je als OR? En hoe vertaal je de rechten en plichten uit de wetgeving naar de praktijk waar jij als OR mee te maken krijgt? Tijdens deze 1-daagse training leer je de WOR te begrijpen en hoe je deze kunt toepassen op de praktijk van jullie eigen organisatie.

Inhoud van de training Wet op ondernemingsraden

Tijdens deze dag wordt op actieve wijze ingegaan op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de wijze waarop deze wordt toegepast in de praktijk. Als ondernemingsraad (OR) krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie. Hierdoor ben je als OR snel in staat om een actieve rol te vervullen in de organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele bedrijfs- of branche specifieke zaken die voor de OR relevant zijn.

Onderwerpen

  • Doel en taak van de OR;
  • Faciliteiten van de OR;
  • Informatierecht;
  • Advies- en beroepsrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Het overleg- en initiatiefrecht.

Na de training Wet op ondernemingsraden

  • Weet je als ondernemingsraad van welke faciliteiten jullie gebruik kunnen maken voor het OR-werk;
  • Kan de OR afspraken maken waarover je geïnformeerd dient te worden;
  • Begrijp je als OR hoe het advies- en instemmingstraject eruit dient te zien;
  • Heb je als OR kennis van specifieke regels en gebruiken uit jouw branche.

Vraag direct een offerte aan

”De training was goed voorbereid. Opdrachten werden in twee- of drietallen gedaan waardoor de deelnemers elkaar goed leerden kennen. Nikki, bedankt voor je inzet en flexibiliteit tijdens deze trainingsdagen!"
Brenda Vroegop
OR-lid Forever Direct

TRAINIAC