Training Arbeidsomstandigheden

Tijdsduur: 1/2 dag of 1 dag

Training Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden (ARBO) hebben een directe invloed op de gezondheid en productiviteit van medewerkers. Hetzelfde geldt voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM). Niet voor niets is het ARBO-/VGWM-beleid één van de belangrijkste onderwerpen uit de medezeggenschap. Wat valt er onder dit beleid? Welke wetgeving is van toepassing? En welke rol kent de ondernemingsraad (OR) of commissie op dit gebied? In de training Arbeidsomstandigheden gaan we uitgebreid in op de rol van de OR of commissie bij het ARBO-/VGWM-beleid. We kijken ook naar mogelijke verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie.

 

Inhoud van de training arbeidsomstandigheden

Deze training legt voor de OR of Arbo/VGWM-commissie een wettelijke basis rondom arbeidsomstandigheden (Arbowet) en hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Hierbij wordt de focus gelegd op de rol van de OR en hoe je deze het best kunt pakken binnen de organisatie. De OR kent een stimulerende taak op gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast is de instemming van de OR nodig op diverse onderdelen van het Arbobeleid.

 

Het eigen beleid op arbeidsomstandigheden

Samen met de trainer wordt besproken hoe het ARBO-/VGWM-beleid niet alleen aansluit bij de theorie op papier, maar vooral ook op de dagelijkse praktijk van jullie organisatie. Kennis van de wetgeving en het kunnen gebruiken ervan in de praktijk is essentieel voor het goed functioneren van de OR of commissie. Deze training over arbeidsomstandigheden levert een belangrijke bijdrage aan de professionaliteit van jullie als OR, de kwaliteit van de werkomstandigheden en daarmee aan de gehele organisatie.

 

Onderwerpen

  • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
  • Plan van aanpak RI&E;
  • Psychosociale arbeidsbelasting (werkstress);
  • Bedrijfsarts & Arbodienst;
  • Deskundigen binnen de organisatie.

Na deze OR training

  • Is de OR op de hoogte van wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden;
  • Ken je als OR je rol bij het bepalen van Arbobeleid;
  • Weet je als OR wat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is samen met het Plan van Aanpak;
  • Kun je als OR een overwogen beslissing maken over een instemmingsverzoek.

 

Als vervolg op deze dag adviseren wij de training Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit.

”Nikki geeft ieder tijd om het woord te doen en komt met interessante en leuke opdrachten om zo het team nog hechter te maken. Alle relevante onderwerpen worden behandeld en naar vragen van onze kant wordt diep ingegaan.”
Jeroen van Steenbergen
OR-lid Bilfinger

TRAINIAC