Training de OR en reorganisaties

Tijdsduur: 1 dag

Training de OR en reorganisaties

Organisaties kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden, dit hangt af van interne en externe ontwikkelingen. Aanleiding kan de financiele situatie zijn, of een veranderende markt. De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol vanuit het adviesrecht. Waar moet je als OR op letten? Wat is gebruikelijk om te doen? En wat betekent dat precies voor jullie eigen organisatie? Tijdens deze OR training van een halve of hele dag leer je als OR de belangrijkste zaken uit reorganisaties en hoe je dit kunt toepassen binnen de eigen praktijk.

De stappen bij een reorganisatie

Tijdens deze training wordt ingegaan op de manier waarop de OR zijn rol op de juiste manier kan vervullen bij een reorganisatie. Hierbij worden alle stappen van een traject doorlopen en gekeken naar de situatie binnen jullie organisatie. Zo wordt een passende structuur besproken om een aanvraag te behandelen. Ook wordt ook ingegaan ook op de inhoudelijke aspecten van een aanvraag, zoals het beoordelen van de beweegredenen en hoe je de onderbouwing kunt toetsen. Daarnaast komen onderwerpen aan bod die gaan over hoe om te gaan met personeel, zoals het afspiegelingsbeginsel, de herplaatsingsplicht en een sociaal plan.

De OR en reorganisaties: praktisch

Er wordt in de training ingegaan op de theoretische onderbouwing en tegelijkertijd op de praktische uitdagingen in dit proces, zodat je als OR goed voorbereid begint aan het adviestraject. Deze training is gemaakt voor ondernemingsraden die zich verder willen ontwikkelen, als ook voor ondernemingsraden die inmiddels een aanvraag hebben ontvangen voor een aankomende reorganisatie. Wil je begeleiding bij de adviesaanvraag? Kijk dan hier.

Na deze training:

  • Is de OR op de hoogte van het wettelijk kader rondom reorganisaties vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);
  • Weet de OR waar een adviesaanvraag aan moet voldoen en welke informatie hierin van belang is;
  • Is de OR in staat een adviesaanvraag gestructureerd te behandelen en een concreet plan van aanpak te maken;
  • Kan de OR een eerste inschatting te maken van de noodzaak tot reorganiseren;
  • Heeft de OR kennis van de belangrijkste zaken uit het arbeidsrecht zoals herplaatsing, procedure boventalligheid en afspiegelen;
  • Heeft de OR bij een reeds aanwezige adviesaanvraag een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

 

TRAINIAC