Pensioenadvies voor de Ondernemingsraad

Tijdsduur: op afspraak

Pensioenadvies voor de Ondernemingsraad

Pensioen is een belangrijke en complexe arbeidsvoorwaarde. De ondernemingsraad (OR) heeft vanuit art.27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht ten aanzien van het pensioen en daarmee een grote rol op dit gebied. Onze pensioendeskundigen bieden pensioenadvies voor de ondernemingsraad.

Het traject: Pensioenadvies voor de Ondernemingsraad

Voor we de begeleiding starten vindt er een intake plaats met de OR of een afvaardiging. In deze intake wordt besproken wat de plannen ten aanzien van het pensioen zijn en in welke verwachtingen de OR heeft. Op basis van de intake maakt de pensioendeskundige een inschatting van de tijd die besteed zal worden aan de begeleiding.

Behandeling van de instemmingsaanvraag

De pensioendeskundige neemt de aanvraag uitgebreid door en beoordeelt de voorgestelde wijzigingen in de pensioenregeling. Tijdens een (telefonisch/online) overleg deelt de pensioendeskundige zijn bevindingen en bespreekt ook de vragen of zorgen die jullie als OR hebben. Samen met de pensioendeskundige is het mogelijk om vragen te stellen aan de bestuurder. Onderdeel van de instemmingsprocedure volgens art. 27 WOR, is een overlegvergadering met de bestuurder. Het is mogelijk dat de pensioendeskundige aansluit bij deze vergadering.

Reactie aan bestuurder

Als afsluiting van het traject stel je als OR in samenwerking met de pensioendeskundige een reactie op. De bestuurder kan een voorgenomen aanpassing van de pensioenregeling volgens art. 27 WOR alleen uitvoeren met instemming van de OR. Het is daarmee zaak dat je als OR een goede afweging maakt en een reactie schrijft die ook past binnen het juridische kader.

 

Geen concrete wijziging in het pensioen op komst, maar wil je de eigen pensioenregeling gewoon goed begrijpen als OR? Dan bieden we de training Inzicht in de Pensioenregeling.

"Goed en snel, wat wil je nog meer? De ondersteuning van Marc is erg prettig en professioneel"
Sybren Hennekens
OR-lid Gemeente Stichtse Vecht

TRAINIAC