Open Inschrijving: Voorzitters & Secretarissen

Datum: 3 december 2024, 09:30 uur
Tijdsduur: 1 dag
Kosten: € 475

Open Inschrijving: Voorzitters & Secretarissen

 

Dit jaar organiseert TRAINIAC opnieuw de vernieuwde training voor voorzitters en secretarissen op open inschrijving. Op verzoek van meerdere ondernemingsraden geven wij een specifieke training die zich richt op zowel nieuw verkozen voorzitters en secretarissen alsook voor reeds ervaren voorzitters en secretarissen die op zoek zijn naar verdieping. In deze training gaan we in op het praktische proces bij jouw ondernemingsraad en is het mogelijk te leren van andere ondernemingsraden.

Training: OR Voorzitters en Secretarissen

Het doel van de OR volgens de Wet op Ondernemingsraden is het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen. Om dit te bereiken zijn er diverse procedures en processen waar de OR haar energie in kwijt kan. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen ligt er een verantwoordelijke taak bij het dagelijks bestuur. Het maken van duidelijke afspraken, onderling en met bestuurder, en zorgen dat deze zo praktisch mogelijk gevolgd kunnen worden vraagt soms creatieve oplossingen.

Inhoud

In deze training bespreken we de taken behorende bij de rol van voorzitter en secretaris, en bespreken we hoe deze ingevuld kunnen worden, passende bij jouw OR. We behandelen de dynamiek tussen voorzitter en secretaris, en bespreken we hoe deze de OR kunnen ondersteunen zodat alle leden de juiste bijdrage kunnen vervullen. Ook gaan we met elkaar in discussie over de overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende werkprocessen en de keuzes die hierin gemaakt zijn. We gaan actief aan de slag met de agenda, notulen en overige documenten zodat dit de OR optimaal kan ondersteunen. Ook behandelen we de gesprekscyclus, en hoe deze afgestemd op jullie organisatie kan worden.

Daarnaast behandelen we de visie van de ondernemingsraad en hoe deze tot uiting komt in de onderwerpen op de agenda. Hoe gaan we om met de verschillende vormen van input, en welke positie heeft de achterban in dit proces. Ten slotte gaan we in op de groepsdynamiek. Hoe zorgen we dat de OR een team wordt en blijft, en hoe zorgen we ervoor dat de verschillende overleggen efficiënt en effectief verlopen, iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en betrokken is en blijft bij de OR.

Leerdoelen van deze training

 • Het begrijpen van het takenpakket van de voorzitter
 • Het begrijpen van takenpakket van secretarissen
 • Samenwerking tussen voorzitter en secretaris
 • Het overleg met de bestuurder
 • Het OR-proces: Hoe faciliteren we de OR-leden t.b.v. optimale resultaten
 • OR-structuur, tips en trucs
 • De visie van de OR: Hoe vullen we de agenda?

Investering

Wij kunnen deze dagen organiseren bij deelname van 8-12 personen.
Kosten zijn € 475 per deelnemer voor deze dag, inclusief lunch en trainingsmateriaal.

Data

 • Datum: Dinsdag 3 december 2024
 • Tijd: van 9.30 tot 16.30 uur
 • Locatie: Nieuwegein
 • Inschrijven is mogelijk via peter@trainiac.nl

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC