Open Inschrijving: Arbo/VGWM

Datum: 8 oktober 2024, 09:30 uur
Tijdsduur: 1 dag
Kosten: € 475

Open Inschrijving: Arbo/VGWM

 

Speciaal voor OR- en commissie leden die vanuit hun commissie of portefeuille ARBO/ VGWM op zoek zijn naar een solide basis, organiseert TRAINIAC de Open Inschrijving Arbo/VGWM.

In deze training gaan we in op de wettelijke basis in de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook gaan we in op de verschillende onderdelen van het VGWM-beleid beleid en hoe de OR/ commissie daar haar bijdrage aan kan leveren op basis van de benodigde informatie. We gaan samen in op hoe de commissie haar proces kan vormgeven en welke taakverdeling daarbij past om de doelen te behalen die voor ogen zijn.

In het tweede deel gaan we dieper in op de praktische toepassing op de eigen situatie: Hoe om te gaan met het opstellen van de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het Plan van aanpak en de overige onderdelen uit het beleid zoals het contact met de bedrijfsarts of arbodienst. We gaan in op hoe de OR ervoor kan zorgen dat de RI&E gericht is op de juiste zaken, en dat de achterban hier een bijdrage aan kan leveren.

Vanwege de kleine, maar diverse groep is er ook ruimte voor vragen en ervaringen uit de praktijk. Zo leer je niet alleen de kaders, maar ook van de situatie van OR/ commissieleden bij andere organisaties.

Onderwerpen

  • Wettelijke kaders Arbowet en beleid
  • Doel en taak van de commissie in het Arbo/ VGWM beleid;
  • RI&E en de vertaling naar een passend, praktisch en breed gedragen plan van aanpak (PVA)
  • Informatierecht en het verzamelen van de juiste input;
  • Werkafspraken OR, commissie en overlegstructuur met betrokkenen

Investering

Wij kunnen deze dagen organiseren bij deelname van 8-12 personen.
Kosten zijn € 475 per deelnemer voor deze dag, inclusief lunch en trainingsmateriaal.

Data

  • Datum: Dinsdag 8 oktober 2024
  • Tijd: van 9.30 tot 16.30 uur
  • Locatie: Nieuwegein
  • Inschrijven is mogelijk via peter@trainiac.nl

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC