Vragen? Kom maar door!

Als trainer in de medezeggenschap word ik vaak door ondernemingsraden benaderd met vragen over het interpreteren van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), het aanpakken van praktische uitdagingen of het opbouwen van relatie met bestuurder en achterban. En daar ben ik erg blij mee!

Doordat de wet geldt voor alle organisaties is deze nog erg breed en zijn er nog voldoende discussies mogelijk. De limitatieve rijtjes van het advies- en instemmingsrecht zijn in de praktijk vaak erg onduidelijk. Als bijvoorbeeld de hoogte van een leasebedrag in een leaseregeling gekoppeld is aan functies, is het dan ook een beloningssysteem? Deze vragen zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden. Juist daarom vind ik die vragen fijn om te ontvangen. Hoe specifieker en gedetailleerder de vraag, hoe meer ik mijn kennis moet inzetten om (samen met collega’s) op een antwoord te komen. Die zoektocht naar het antwoord zorgt ervoor dat ik zelf ook verder leer en een volgende ondernemingsraad (nog) sneller op weg kan helpen. Dus door je specifieke vragen door te sturen, help je niet alleen jezelf, maar ook de trainer en indirect andere ondernemingsraden.

Is dit dan een uitnodiging om vragen op te sturen? Jazeker!

Houd daarbij wel rekening dat het antwoord soms afhangt van de details. Probeer zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat de situatie was en wat de situatie wordt. Als je iets op papier hebt staan, stuur dat gerust mee. Dat geeft ons extra handvatten. Ook als je zelf al een idee hebt horen we dat graag. Je kent de situatie zelf het beste, dus jouw mening doet ertoe.

Eerlijkheid gebiedt mij wel om te zeggen dat niet elke vraag een duidelijk antwoord heeft. Als een bepaalde casus nog niet in een rechtsuitspraak is beslist, is het soms ook gissen hoe een rechter zou oordelen. Of iets dan advies- of instemmingsplichtig is, is niet met zekerheid te zeggen. Dan is de relatie en communicatie met de bestuurder belangrijk om te bepalen hoe je hiermee om gaat. Uiteraard mag je ons ook benaderen om te vragen hoe je dat dan het beste kan aanpakken.

We zien jouw vraag graag tegemoet!

Marloes Kool

Adviseur & Trainer Medezeggenschap

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC