Verplichte CO²-registratie en de rol van de ondernemingsraad

Duurzame veranderingen binnen organisaties

De aankomende invoering van de verplichte CO²-registratie van reisbewegingen van het personeel voor werkgevers met 100 medewerkers of meer is een uitvloeisel van het klimaatakkoord in de strijd tegen klimaatverandering. Deze maatregel roept de vraag op naar de rol van de ondernemingsraad en in het algemeen bij het realiseren van duurzame veranderingen binnen organisaties (zie ook de link onderaan de pagina).

Gerichte maatregelen

Verplichte CO²-registratie en de rol van de ondernemingsraad. CO²-registratie verplicht bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen te monitoren en te rapporteren. Het beoogde doel is; het vergroten van het bewustzijn en motivatie van bedrijven om gerichte maatregelen te nemen om hun CO²-uitstoot te verminderen. De rol van de ondernemingsraad is hierbij van belang.

Registratie

De wijze van registratie is instemmingsplichtig op basis van artikel 27 lid 1 sub L: Een regeling gericht op of geschikt voor waarneming van prestatie en gedrag. De OR kan hierbij aandragen dat de registratie vooral voor het doel ingezet wordt en niet voor overige zaken.

Katalysator

De rol van de OR bij duurzaamheid kan echter breder: Als vertegenwoordiging van werknemers kan de ondernemingsraad een katalysator zijn voor bewustwording en educatie. Door regelmatige communicatie en voorlichtingsbijeenkomsten kan de ondernemingsraad werknemers informeren over het belang van CO²-reductie en hun rol hierin.

CO²-reductieplan

Daarnaast kan de ondernemingsraad een actieve rol nemen in het opstellen van een CO²-reductieplan. Door overleg met het management kan de ondernemingsraad duurzame doelstellingen integreren in de bedrijfsstrategie. Tevens kan de OR voor investeringen in groene technologieën en energiebesparende maatregelen. Een veel voorkomend voorbeeld is het aanpassen van het mobiliteitsbeleid. Ook kan de ondernemingsraad het gesprek aan over op welke wijze de organisatie kan voldoen aan de besparingsverplichting die organisaties hebben bij een bepaald verbruik.

Bewustwording

Verplichte CO²-registratie en de rol van de ondernemingsraad. Door bewustwording te creëren, actief deel te nemen aan het opstellen van plannen en de voortgang te monitoren, kan de ondernemingsraad een waardevolle bijdrage leveren aan het verminderen van de CO²-uitstoot en het creëren van een positieve impact op het milieu.

Link naar artikel van AWVN

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met peter@trainiac.nl.

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC