Teambuilding met DISC

Tijdsduur: 1/2 dag of 1 dag

Als ondernemingsraad (OR) is het belangrijk dat je snel op elkaar raakt ingespeeld en goed kunt samenwerken. Daarvoor is het belangrijk te weten wat je aan elkaar hebt en hoe je het meeste kunt bereiken. Wie heeft kwaliteiten op gebied van communicatie? En wie is van nature een onderzoeker? Hoe kun je een omgeving creëren waarin iedereen tot zijn recht komt? Met deze training van een halve of hele dag geeft DISC inzicht in ieders persoonlijkheidskenmerken en verbetert de onderlinge samenwerking en communicatie.

Inhoud van de teambuilding met DISC training

DISC theorie

Tijdens deze training wordt de theorie van DISC interactief behandeld. DISC geeft een beter beeld over jezelf, maar ook over je mede OR-leden. Door DISC wordt duidelijk waar verschillen zitten tussen mensen en waar deze vandaan komen. Je krijgt als OR team inzicht waarom OR-leden graag volgen, daar waar anderen graag de leiding nemen. Waarom sommigen direct enthousiast zijn als er een verandering aangekondigd wordt en anderen weerstand hebben. DISC geeft een verklaring voor gedrag en reacties van mensen en waarom dit verschillend kan zijn.

Een sterk OR-team

Aan de hand van de, vooraf ingevulde, DISC-persoonlijkheidsprofielen doet de OR verschillende oefeningen en opdrachten. Hierdoor leren alle OR-leden op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het succes van de OR, maar ook welke eventuele valkuilen er zijn in de onderlinge samenwerking en hoe deze vermeden kunnen worden. Dit maakt het OR team een sterk team dat op elkaar kan bouwen! Daarnaast geeft de kennis van DISC de mogelijkheid om kenmerken te herkennen en daarop te anticiperen. Dit kan ingezet worden in communicatie met bijvoorbeeld de bestuurder of andere belangrijke contactpersonen van de OR.

Na de Teambuilding met DISC training

  • Weet je als team waar de krachten en valkuilen van de ondernemingsraadleden zitten;
  • Kun je als OR-leden beter met elkaar communiceren;
  • Kun je als OR effectiever en efficiënter omgaan met de OR-werkzaamheden;
  • Weet je ook bij anderen de kenmerken te herkennen en daarop in te spelen.

“Inhoudelijk hebben wij deze trainingsdag als zeer nuttig ervaren, maar ook de begeleiding van Peter gedurende de dag was gewenst en professioneel. Ik kan deze training dan ook zeker aanbevelen aan andere bedrijven en organisaties. “
Peter Kanters
OR-lid Bibliotheek Midden Brabant