Open inschrijving – Wet op de Ondernemingsraden 27 januari 2022

Er komt als nieuw OR-lid veel op je af en er zijn talloze ideeën om mee aan de slag te gaan. Maar wat mag en wat kun je eigenlijk als OR? En hoe kun je de wet- en regelgeving goed in de praktijk brengen binnen Breman? Deze open inschrijving is speciaal voor OR-leden die geen gebruik hebben gemaakt van de kick-off training of die hun kennis over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) willen opfrissen.

Tijdens deze dag wordt op actieve wijze ingegaan op de WOR en de wijze waarop deze wordt toegepast in de praktijk. Als OR-lid krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie. Hierdoor ben je als OR snel in staat om een actieve rol te vervullen in de Breman-organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op de manier waarop Breman

Onderwerpen

  • Doel en taak van de OR
  • Faciliteiten van de OR
  • Informatierecht
  • Advies- en beroepsrecht
  • Instemmingsrecht
  • Het overleg- en initiatiefrecht
  • Medezeggenschap bij Brema

Doordat meerdere OR leden van verschillende Breman vestigingen zich kunnen aanmelden, zal er ook een interessante uitwisseling zijn van ervaringen.

Locatie: volgt

Investering: €475 p.p. inclusief cursusmateriaal, lunch, thee, koffie e.d.

Aanmelden

Toestemming(Vereist)

Annuleren? Je kunt een maand voor de trainingsdatum kosteloos annuleren. Binnen de maand wordt het volledige trainingsbedrag in rekening gebracht.