Breman vervolgtraining

Tijdsduur: 2 dagen

De volgende stap in de professionalising van Medezeggenschap binnen Breman. TRAINIAC heeft al veel enthousiaste ondernemingsraden mogen trainen en daarom bieden wij graag de mogelijkheid om een vervolgtraining te plannen.  Naast trainingen voor de eigen OR, zijn er ook open inschrijvingen voor specifieke taken binnen de OR.

TRAINIAC biedt exclusieve maatwerktraining voor Breman. Wij stellen graag met de desbetreffende ondernemingsraad de training samen waar behoefte aan is. Zie je dus graag een ander onderwerp terug? Wij denken graag mee! 

Inhoud van de OR training – Dag 1

Doelen stellen en communicatie met de achterban

Tijdens deze trainingsdag zal er worden teruggeblikt op de afgelopen periode na de kick-off training.  Tijdens de evaluatie gaan we in op de interne samenwerking en de uitdagingen waar de ondernemingsraad mee te maken heeft gehad.  De ondernemingsraad zal met elkaar realistische en concrete doelstellingen opstellen. Zo gaat de OR  toekomstgericht en effectief te werk.

Daarnaast wordt er ingegaan op de communicatie met de achterban. Het is bijzonder belangrijk dat de ondernemingsraad een goede relatie heeft wie zij vertegenwoordigen: de werknemers. Het is voor iedere OR belangrijk om zichtbaar en herkenbaar te zijn in de organisatie en de werknemers te betrekken bij het werk van de OR. Met behulp van marketingconcepten van succesvolle organisaties gaan we in op de positionering van de ondernemingsraad richting de werknemers en hoe zij betrokken kunnen worden bij het OR-werk.

Na deze training is er een communicatieplan vastgesteld waardoor de achterban op de hoogte is van de werkzaamheden van de OR en weet waarvoor de OR staat binnen Breman.

Inhoud van de OR training – dag 2

Effectief vergaderen

Tijdens deze trainingsdag leer je als ondernemingsraad hoe het overleg met de bestuurder effectief en efficiënt kan verlopen. De theorie rondom effectieve communicatie, vergaderen en het presenteren van informatie wordt behandeld. Vervolgens wordt aan de hand van eigen casussen geoefend met gespreksvaardigheden en breng je als OR de theorie dus direct in de praktijk.

Zo wordt het, door een helder doel te formuleren en vooraf te bedenken welke reactie de bestuurder kan geven, makkelijker toe te werken naar wat je als OR wil bereiken. Ook wordt het door een juiste vraagstelling gemakkelijker om het doel van een vergaderpunt te bereiken. Door middel van een aantal oefeningen zal je dit ervaren en leren. We maken gebruik van voorbeelden uit jullie eigen praktijk, waardoor het direct toepasbaar is na de training. Een trainingsacteur zal in de middag aansluiten om de rol van de bestuurder op zich te nemen.

Na het volgen van deze training kun je je als ondernemingsraad goed voorbereiden op het overleg met de bestuurder. De OR weet welke communicatietechnieken je wanneer kunt inzetten. Hierdoor zullen doelen vaker bereikt worden en het overleg effectiever verlopen.

TRAINIAC