Breman Kick-off Ondernemingsraad Training

Tijdsduur: 2 dagen

Vol energie staat de nieuwgekozen ondernemingsraad (OR) aan de start van een actieve zittingstermijn. Er komt veel op je af als OR-lid en er zijn talloze ideeën om mee aan de slag te gaan. Maar wat mag en wat kun je eigenlijk als OR? En hoe kun je de wet- en regelgeving goed in de praktijk brengen binnen jouw organisatie? En hoe zorg je dat je snel een team wordt? In deze 2-daagse basistraining krijgt de OR alle handvatten mee om aan de slag te gaan en direct een toegevoegde waarde te bieden binnen de Breman-organisatie.

Inhoud van de OR training – dag 1

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
Tijdens de eerste dag wordt op actieve wijze ingegaan op de WOR en de wijze waarop deze wordt toegepast in de praktijk. Als ondernemingsraad (OR) krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie. Hierdoor ben je als OR snel in staat om een actieve rol te vervullen in de organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele bedrijfs- of branche specifieke zaken die voor de OR relevant zijn.

Onderwerpen

 • Doel en taak van de OR
 • Faciliteiten van de OR
 • Informatierecht
 • Advies- en beroepsrecht
 • Instemmingsrecht
 • Het overleg- en initiatiefrecht

Inhoud van de OR training – dag 2

Teambuilding met DISC

Tijdens deze training wordt de theorie van DISC interactief behandeld. DISC geeft een beter beeld over jezelf, maar ook over je mede OR-leden. Door DISC wordt duidelijk waar verschillen zitten tussen mensen en waar deze vandaan komen. Je krijgt als OR team inzicht waarom OR-leden graag volgen, daar waar anderen graag de leiding nemen. Waarom sommigen direct enthousiast zijn als er een verandering aangekondigd wordt en anderen weerstand hebben. DISC geeft een verklaring voor gedrag en reacties van mensen en waarom dit verschillend kan zijn.

Een sterk OR-team

Aan de hand van de, vooraf ingevulde, DISC-persoonlijkheidsprofielen doet de OR verschillende oefeningen en opdrachten. Hierdoor leren alle OR-leden op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het succes van de OR, maar ook welke eventuele valkuilen er zijn in de onderlinge samenwerking en hoe deze vermeden kunnen worden. Dit maakt het OR team een sterk team dat op elkaar kan bouwen! Daarnaast geeft de kennis van DISC de mogelijkheid om kenmerken te herkennen en daarop te anticiperen. Dit kan ingezet worden in communicatie met bijvoorbeeld de bestuurder of andere belangrijke contactpersonen van de OR.

Na de kick-off training:

 • Heb je als OR kennis van specifieke regels en gebruiken binnen Breman.
 • Begrijp je als OR hoe het advies- en instemmingstraject eruit dient te zien;
 • Weet je als team waar de krachten en valkuilen van de OR-leden zitten;
 • Kun je als OR-leden beter met elkaar communiceren;
 • Kun je als OR effectiever en efficiënter omgaan met de OR-werkzaamheden;
 • Weet je ook bij anderen de kenmerken te herkennen en daarop in te spelen.

 

 

Naast deze intensieve trainingen was er altijd tijd voor ontspanning. We weten wat we aan elkaar hebben en we kunnen altijd terecht bij Marc van TRAINIAC voor advies.”
Peter Damen
OR-voorzitter Sportcity & Fit For Free

TRAINIAC