Advies of begeleiding bij het oprichten van de ondernemingsraad

Tijdsduur: op afspraak

Iedere organisatie waar meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Het oprichten van een OR dient volgens enkele wettelijke procedures te gebeuren en vraagt goede communicatie richting de medewerkers. Welke medezeggenschapsstructuur past het beste bij jullie organisatie? Hoe stel je een tijdelijk reglement op? En welke informatie dienen de medewerkers te krijgen? Met begeleiding van een ervaren adviseur, wordt ervoor gezorgd dat de juiste procedures worden gevolgd en werknemers geënthousiasmeerd.

De start van het OR begeleidingstraject

Voordat de begeleiding start, vindt er een intake plaats met de directie, HR-adviseur of voorbereidingscommissie. Dit gebeurt met een ervaren adviseur uit ons team. De adviseur wordt geïnformeerd over de wensen van de organisatie en de huidige situatie. Op basis van de intake maakt de adviseur een inschatting van de tijd die besteed zal worden aan de begeleiding.

Plan van aanpak opstellen

De adviseur gaat samen met directie, HR of voorbereidingscommissie aan de slag met een plan van aanpak. Er wordt gekeken naar de structuur van medezeggenschap die past bij jullie organisatie. Daarnaast wordt er een tijdelijk reglement opgesteld die voorschrijft hoe verkiezingen verlopen. Richtlijnen vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) worden hierin meegenomen. Ook wordt er een plan gemaakt voor de communicatie naar medewerkers en het organiseren van de verkiezingen.

Begeleiding of advies

Afhankelijk van de wensen uit de organisatie, kan de adviseur enkel adviseren over het plan van aanpak, of ook grotendeels de stappen uitvoeren. Onze adviseurs zijn ervaren in het opstellen van zaken als een reglement, informatie voor vakbonden en het informeren van medewerkers via geschreven communicatie of met een presentatie. Onze begeleiding wordt aangepast op jullie wensen!

Na de OR begeleiding:

  • Heeft de organisatie een plan van aanpak voor het oprichten van een OR;
  • Zijn de juiste documenten opgesteld volgens de WOR;
  • Zijn medewerkers en externe partijen geïnformeerd;
  • Worden er succesvolle verkiezingen georganiseerd met enthousiaste kandidaten.

“Naast het professionele programma was er vanaf het begin veel aandacht voor ‘zorg op maat’. Er wordt mee bewogen met onze groei en ontwikkeling en we kunnen altijd met onze vragen bij de trainer terecht”
Corina Geurts
OR-lid Home Instead Thuisservice

TRAINIAC