Advies en begeleiding bij het organiseren van OR-verkiezingen

Tijdsduur: op afspraak

Het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van goede medezeggenschap. OR-verkiezingen dienen volgens enkele wettelijke procedures te gebeuren en vraagt goede communicatie richting de medewerkers. Past het reglement nog bij de huidige situatie? Welke externe partijen moeten geïnformeerd worden? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers enthousiast zijn om zich aan te melden als kandidaat? Met begeleiding van een ervaren adviseur, wordt ervoor gezorgd dat de juiste procedures worden gevolgd en werknemers geënthousiasmeerd.

De start van het OR begeleidingstraject

Voordat de begeleiding van jullie ondernemingsraad (OR) start, vindt er een intake plaats met de OR of verkiezingscommissie. Dit gebeurt met een ervaren adviseur uit ons team. De adviseur wordt geïnformeerd over de wensen van de OR en de huidige situatie. Op basis van de intake maakt de adviseur een inschatting van de tijd die besteed zal worden aan de begeleiding.

Plan van aanpak opstellen

De adviseur gaat samen met de OR of verkiezingscommissie aan de slag met een plan van aanpak. Er wordt gekeken of de structuur van medezeggenschap nog passend is bij de huidige situatie binnen jullie organisatie. Ook wordt het OR-reglement herzien en worden er eventuele aanpassingen gemaakt. Vervolgens worden er, op basis van het reglement, momenten vastgelegd voor communicatie en verkiezingen.

Daarnaast kan de adviseur samen met de OR of verkiezingscommissie een communicatieplan opstellen. Succesvolle verkiezingen hangen af van de kennis die medewerkers hebben over wat de OR is, wat je als OR-lid doet en wat het interessant maakt om er onderdeel van uit te maken. Samen met de adviseur stel je als OR een concreet plan op dat medewerkers enthousiasmeert en maakt dat mensen graag onderdeel willen zijn van het OR-team.

Begeleiding of advies

Afhankelijk van de wensen uit de organisatie, kan de adviseur enkel adviseren over het plan van aanpak, of ook grotendeels de stappen uitvoeren. Onze adviseurs zijn ervaren in het opstellen van zaken als een reglement, informatie voor externe partijen en het informeren van medewerkers via geschreven communicatie of met een presentatie. Onze begeleiding wordt aangepast op jullie wensen!

Na de OR begeleiding:

  • Heeft de OR of voorbereidingscommissie een plan van aanpak voor organiseren van verkiezingen;
  • Zijn de juiste documenten opgesteld volgens de WOR;
  • Zijn medewerkers en externe partijen geïnformeerd;
  • Worden er succesvolle verkiezingen georganiseerd met enthousiaste kandidaten.

Vraag direct een offerte aan

Naast deze intensieve trainingen was er altijd tijd voor ontspanning. We weten wat we aan elkaar hebben en we kunnen altijd terecht bij Marc van TRAINIAC voor advies.”
Peter Damen
OR-voorzitter Sportcity & Fit For Free

TRAINIAC