Advies en begeleiding bij het oprichten van de ondernemingsraad

Tijdsduur: op afspraak

Advies en begeleiding bij het oprichten van een ondernemingsraad

Iedere organisatie waar meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Welke medezeggenschapsstructuur past het beste bij jullie organisatie? Hoe stel je een tijdelijk reglement op? En welke informatie dienen de medewerkers te krijgen? Met advies of begeleiding van een ervaren adviseur volg je de juiste procedures en enthousiasmeer je werknemers om zich verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad.

Advies en begeleiding op maat

Onze ervaren adviseurs adviseren of begeleiden bij het oprichten van de ondernemingsraad. Voorafgaand vindt er een intake plaats met de directie, HR-adviseur of voorbereidingscommissie om de wensen en de huidige situatie in kaart te brengen. Op basis hiervan bepalen we de benodigde tijd voor de begeleiding. Afhankelijk van de wens helpen wij met:

  • Het maken van een plan van aanpak voor het oprichten van een OR;
  • Het opstellen van documenten volgens de WOR;
  • Het informeren van medewerkers en externe partijen;
  • Het organiseren van succesvolle verkiezingen met enthousiaste kandidaten.

Plan van aanpak opstellen

Samen met de directie, HR of voorbereidingscommissie gaat de adviseur aan de slag met een plan van aanpak. We kijken naar de structuur van medezeggenschap die past bij jullie organisatie. Ook stellen we een tijdelijk reglement op die voorschrijft hoe verkiezingen verlopen. Richtlijnen vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) nemen we hierin mee. Daarnaast maken we een plan voor de communicatie naar medewerkers en het organiseren van de verkiezingen. Afhankelijk van de wensen uit de organisatie, adviseert de adviseur over het plan van aanpak of voert hij grotendeels de stappen uit.

Na het advies en de begeleiding

  • Heeft de organisatie een plan van aanpak voor het oprichten van een OR;
  • Zijn de juiste documenten opgesteld volgens de WOR;
  • Zijn medewerkers en externe partijen geïnformeerd;
  • Worden er succesvolle verkiezingen georganiseerd met enthousiaste kandidaten.

Vraag direct een offerte aan

“Naast het professionele programma was er vanaf het begin veel aandacht voor ‘zorg op maat’. Er wordt mee bewogen met onze groei en ontwikkeling en we kunnen altijd met onze vragen bij de trainer terecht”
Corina Geurts
OR-lid Home Instead Thuisservice

TRAINIAC