Advies en begeleiding bij een Pensioenvraagstuk

Tijdsduur: op afspraak

Pensioen is een belangrijke en complexe arbeidsvoorwaarde. De ondernemingsraad (OR) heeft vanuit art.27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht ten aanzien van het pensioen en daarmee een grote rol op dit gebied. Hoe werkt pensioen precies en wat is belangrijk voor werknemers? Waar moet je als OR op letten bij het beoordelen van een nieuwe pensioenregeling? Met begeleiding van een ervaren adviseur, wordt ervoor gezorgd dat de procedure wordt gevolgd zoals beschreven in art. 27 WOR en je als OR een weloverwogen reactie kunt geven op de instemmingsaanvraag.

De start van het OR begeleidingstraject

Voordat de begeleiding van jullie ondernemingsraad (OR) start, vindt er een intake plaats met de OR of een afvaardiging. Dit gebeurt met een ervaren pensioenadviseur uit ons team. De adviseur wordt geïnformeerd over de situatie, leest de instemmingsaanvraag. Tevens worden de verwachtingen die jullie als OR hebben besproken. Op basis van de intake maakt de adviseur een inschatting van de tijd die besteed zal worden aan de begeleiding.

Behandeling van de instemmingsaanvraag

De adviseur neemt de aanvraag uitgebreid door en beoordeelt de voorgestelde wijzigingen in de pensioenregeling. De adviseur kijkt hierbij naar eventuele voorgaande regelingen en ook wat gebruikelijk is de markt en binnen jullie sector. Tijdens een (telefonisch/online) overleg deelt de adviseur zijn bevindingen en bespreekt ook de vragen of zorgen die jullie als OR hebben. Samen met de adviseur is het mogelijk om vragen te stellen aan de bestuurder. Onderdeel van de instemmingsprocedure volgens art. 27 WOR, is een overlegvergadering met de bestuurder. Het is mogelijk dat de adviseur aansluit bij deze vergadering.

Reactie aan bestuurder

Als afsluiting van het traject stel je als OR in samenwerking met de adviseur een weloverwogen reactie op. De bestuurder kan een voorgenomen aanpassing van de pensioenregeling volgens art. 27 WOR alleen uitvoeren met instemming van de OR. Het is daarmee zaak dat je als OR een goede afweging maakt en een reactie schrijft die ook past binnen het juridische kader.

Na de OR begeleiding:

  • Ben je als OR volgens de procedures uit de WOR betrokken geweest bij een aanpassing van de pensioenregeling;
  • Heb je een weloverwogen besluit kunnen nemen op basis van informatie vanuit de bestuurder en ervaring van de adviseur;
  • Is er een reactie geschreven die waarde toevoegt voor de bestuurder en juridisch klopt.

Vraag direct een offerte aan

"Goed en snel, wat wil je nog meer? De ondersteuning van Marc is erg prettig en professioneel"
Sybren Hennekens
OR-lid Gemeente Stichtse Vecht

TRAINIAC