Training Inzicht in de jaarrekening

Voor OR leden blijft het ieder jaar lastig om de jaarrekening van het bedrijf te lezen. Wat zeggen die cijfers nu eigenlijk? Hoe ziet de wereld achter de cijfers eruit? Hoe hebben we het afgelopen boekjaar afgesloten en hoe staan we er in financieel opzicht voor?
Stelt de OR zich ieder jaar weer dezelfde vragen dan is de training ”Inzicht in de jaarrekening” zeker iets voor jullie. Na deze training ben je in staat uw eigen jaarrekening te lezen en te doorgronden. Waar moet je op letten, waar zitten de risico’s, wat is de relatie tussen de balans en de winst en verliesrekening. Kortom praktisch gerichte handvatten waardoor de jaarrekening voor de OR geen geheimen meer kent.Het programma omvat onder andere:

  • Opbouw jaarverslag
  • Behandeling balansopbouw
  • Behandeling waarderingsgrondslagen
  • Hoe komt het jaarresultaat tot stand
  • Behandeling winst en verliesrekening
  • Analyse financiële positie

Resultaat

  • kent het financiële begrippenkader
  • kent de opbouw van de balans
  • weet hoe uw bedrijf haar bezittingen waardeert
  • weet hoe het jaarresultaat tot stand is gekomen

Voor wie is de cursus
Deze cursus is voor zowel OR als PVT leden. U heeft geen specifieke vooropleiding nodig.

Niveau
Niveau van de cursus is MBO+, HBO. Indien dit wenselijk is kan de inhoud aangepast worden voor alle niveaus.

Duur van de cursus | Studiebelasting
Halve dag cursus | geen voorbereiding nodig

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC