SER maakt richtbedragen OR-scholing 2020 bekend

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor 2020 voor OR-scholing bekendgemaakt. Volgend jaar geldt voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad (OR) een richtbedrag van € 1.055 per dagdeel per OR. Dit is een kleine verhoging ten opzichte van dit jaar.

De SER stelt de richtbedragen voor OR-cursussen jaarlijks vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Net als voorgaande jaren heeft de SER twee richtbedragen bepaald. Voor een maatwerkcursus voor de hele OR stelde de SER een bedrag van € 1.055 netto per dagdeel per OR vast (2019: € 1.025). Voor een open inschrijvingscursus (een cursus met een vast programma waarvoor een OR-lid zich individueel kan inschrijven) geldt een richtbedrag van € 190 netto per dagdeel per OR-lid. De richtbedragen zijn exclusief BTW en all-in, dus inclusief tarieven voor trainers, docenten en werknemers, kosten voor voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en kosten voor overhead en cursusmaterialen.

WOR geeft OR wettelijk recht op scholing

Alle OR-leden hebben recht op scholing. Dit is vastgelegd in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). OR en bestuurder stellen in onderling overleg het aantal scholingsdagen voor de OR vast. OR-leden hebben recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Leden van een OR-commissie hebben daarnaast recht op 3 scholingsdagen per jaar. De werkgever moet OR-leden in de gelegenheid stellen om deze scholing onder werktijd en met behoud van loon te volgen.

Goede indicatie voor OR-scholingsbudget 2020

De richtbedragen geven ondernemingsraden een goede indicatie van de redelijke kosten die de OR het komende jaar zal gaan maken voor kwalitatief goede OR-scholing. Het zijn dus geen wettelijke normen, maar richtlijnen. De richtbedragen geven de OR en bestuurder houvast bij het bepalen van het OR-scholingsbudget voor het komende jaar.

TRAINIAC hanteert een tarief tot 20% onder de SER-richtbedragen.

Bron: OR Rendement (bewerkt)

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC