Blijdorp

Blijdorp

Edwin
OR-lid
Uitdaging Ondernemingsraad:
Na de basistraining is de Ondernemingsraad aan de slag gegaan met diverse inhoudelijke zaken. Nu merken zij dat er gewerkt kan worden aan de effectiviteit van vergaderingen onderling en met de directie.
Inhoud training:
Effectief vergaderen met gesprekstechnieken op eigen locatie in Blijdorp. Er werd ingegaan op de structuur van vergaderen, vooral hoe je goed kunt voorbereiden met elkaar. Vervolgens werd er ook ingegaan op gesprekstechnieken. Tijdens de training bleek dat het ook fijn was als er aandacht kan zijn voor het team en de samenwerking. Het programma is dus tussentijds aangepast zodat het goed aansluit bij de wensen en de huidige situatie.
Resultaat:
Een stap vooruit in goed met elkaar samenwerken en een écht team worden. Handvatten en houvast om vergaderingen voor te bereiden en het gewenste doel te behalen.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC