Organiseren Verkiezingen Ondernemingsraad

Tijdsduur: op afspraak

Organiseren Verkiezingen Ondernemingsraad

De verkiezingen voor de ondernemingsraad komen er weer aan. Voor veel or-en is het een uitdaging om succesvolle verkiezingen te organiseren. Krijgen we wel voldoende kandidaten? Is het OR-reglement nog wel actueel en passend voor onze organisatie? Hoe gaan we collega’s op de hoogte stellen? TRAINIAC zorgt ervoor dat de juiste procedures worden gevolgd en dat werknemers enthousiast worden waardoor ze zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. 

 

Samen organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad

Voorafgaand vindt er een intake plaats met de ondernemingsraad om de wensen en de huidige situatie in kaart te brengen. Op basis hiervan bepalen we samen de benodigde tijd voor de begeleiding bij het organiseren van de OR-verkiezingen. We bieden advies en begeleiding bij:

  • Opstellen van een plan-van-aanpak
  • Opstellen van het OR-reglement
  • Contact met externe belanghebbenden
  • Informatiemail voor de werknemers gericht op jullie organisatie
  • Online verkiezingstool

Samen maken we een plan-van-aanpak. Hierin staan de te nemen stappen en de tijdlijn. Iedereen weet hierdoor wat er van hem of haar verwacht wordt gedurende rond de verkiezingen. Daarnaast bekijken we het huidige OR-reglement en bespreken of deze nog aan die huidige wensen en eisen voldoet en passen deze desgewenst aan. We verzorgen de verplichte correspondentie met externe partijen zoals vakbonden. Daarnaast zorgen we ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van de verkiezingen en wat het betekent om je kandidaat te stellen voor de OR. Zo organiseren we samen succesvolle verkiezingen voor de OR!

Nog geen OR? We bieden ook begeleiding bij het oprichten van een ondernemingsraad.

Naast deze intensieve trainingen was er altijd tijd voor ontspanning. We weten wat we aan elkaar hebben en we kunnen altijd terecht bij Marc van TRAINIAC voor advies.”
Peter Damen
OR-voorzitter Sportcity & Fit For Free

TRAINIAC