Trainingsprogramma voor het eerste jaar van de OR

Tijdsduur: 2 x 2 dagen

Trainingsprogramma voor het eerste jaar van de OR

Vol energie staat de nieuwgekozen ondernemingsraad aan de start van een actieve periode van medezeggenschap. Er komt van alles op de OR af en er zijn talloze ideeën om aan de slag te gaan. Maar wat mag en kun je eigenlijk als OR? En hoe geef je het eerste jaar vorm? Waar moet je als OR allemaal aan denken? We bieden een compleet trainingsprogramma voor het eerste jaar van de OR. Je bent als OR volledig voorzien van alle kennis en begeleiding.

 

Dag 1 | Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Deze eerste 2-daagse training is gelijk met de Basistraining Ondernemingsraad. Tijdens de eerste dag wordt op actieve wijze ingegaan op de wetgeving. Als OR krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie. Hierdoor ben je als OR snel in staat om een actieve rol te vervullen in de organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele bedrijfs- of branche specifieke zaken die voor de OR relevant zijn.

Dag 2 | Samenwerken en communiceren als OR

Als OR is het belangrijk om goed samen te werken en heldere afspraken te hebben over de werkwijze en de rol- en taakverdeling. Tijdens deze dag wordt op interactieve wijze werkafspraken gemaakt. En aangezien de OR een vertegenwoordigend orgaan is, is het tevens belangrijk dat de relatie met de achterban goed is. Tijdens dit trainingsdeel gaan jullie als OR aan de slag met het opstellen van een communicatieplan gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de werknemers bij de OR.

Na dag 2: Vergaderingen bijwonen

Voordat de tweede 2-daagse training plaatsvindt, zal de trainer minimaal 1 x aansluiten bij een vergadering van de OR en een vergadering van de OR met de bestuurder. Dit zal gebruikt worden als input voor de vervolgtraining, waarbij de OR zich zal richten op de toegevoegde waarde van de OR en er zullen gespreks- en vergadertechnieken worden behandeld.

 

De verdieping: 2-daagse vervolgtraining

Dag 3 | Evalueren en doelen stellen

De eerste dag van de Vervolgtraining is gericht op het evalueren van de eerste periode en het stellen van doelen. Door dit te doen, creëer je als OR een gezamenlijk doel waar iedereen zich voor inzet. De doelen worden direct verwerkt in een actieplan en je weet als OR hoe je het succes kunt meten. Vervolgens staat de rest van de dag in het teken van het bijdragen aan organisatiedoelen en daarmee het verhogen van de toegevoegde waarde van de OR. Je gaat als OR aan de slag om concrete plannen te maken waardoor de bestuurder én de werknemers snel de toegevoegde waarde van de OR zullen inzien.

Dag 4 | Succesvol vergaderen met een bestuurder

Tijdens deze laatste trainingsdag van de Leerweg leert de OR hoe het overleg met de bestuurder effectief en efficiënt kan verlopen. We behandelen de theorie rondom effectieve communicatie, vergaderen en het presenteren van informatie. Vervolgens wordt aan de hand van eigen casussen geoefend met gespreksvaardigheden en breng je als OR de theorie dus direct in de praktijk. Hierdoor ben je goed voorbereid voor de volgende vergadering en kun je het geleerde direct bij de bestuurder toepassen

Na het trainingsprogramma van de OR

  • Ken je als OR de wettelijke kaders vanuit de WOR;
  • Weet je als OR hoe de wet- en regelgeving toe te passen binnen de eigen organisatie;
  • Heb je als OR heldere werkafspraken en een rol- en taakverdeling gemaakt;
  • Is er een plan om de achterban te betrekken bij het OR-werk;
  • Heb je als OR de eerste stappen gezet om de toegevoegde waarde te vergroten voor organisatie en collega’s;
  • Kun je je als OR goed voorbereiden op het overleg;
  • Weet je als OR welke communicatietechnieken je wanneer kunt inzetten.

 

“Naast het professionele programma was er vanaf het begin veel aandacht voor ‘zorg op maat’. Er wordt mee bewogen met onze groei en ontwikkeling en we kunnen altijd met onze vragen bij de trainer terecht”
Corina Geurts
OR-lid Home Instead Thuisservice

TRAINIAC