OR lid Ridder Drive Systems

Hoe gaat er aan toe in de OR van Ridder Drive Systems? Marieke de Boer vertelt er meer over.

Wie ben je en waar werk je?
Mijn naam is Marieke de Boer en ik werk als receptioniste bij Ridder Drive Systems in Harderwijk. Ridder Drive Systems is onderdeel van de Ridder groep, een internationaal familiebedrijf dat al meer dan 65 jaar dagelijks betrokken is bij de ontwikkeling en productie van oplossingen voor de tuinbouw, gewasbewaring en veeteeltbedrijven. Waarbij we een breed product portofolio hebben van mechanische systemen tot aan digitale services.

Ik werk inmiddels 11 jaar bij Ridder en er heerst echt een Ridder-gevoel waarbij de betrokkenheid van iedereen groot is. De meeste mensen werken ook echt al heel lang voor Ridder om deze reden. Iedereen wil elkaar helpen en de organisatie geeft je daar ook echt wat voor terug. Dit zie je ook terug bij de OR. Afgelopen jaar hebben we rondom de verkiezingen afscheid genomen van een lid die al 25 jaar in de OR zat.

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor de OR?
Via de OR kan ik mijn betrokkenheid nog verder vergroten en ook zorgen dat het Ridder gevoel behouden blijft. Daarnaast vind ik het belangrijk om te weten wat er speelt, en daar waar nodig invloed te kunnen uitoefenen in het belang van mijn collega’s en het bedrijf.

Wij hebben een OR van 7 leden waar ik secretaris ben, en ik ben ook lid van de Centrale Ondernemingsraad (COR) waar ik samen met 1 ander lid ook het secretariaat op me heb genomen. De COR bestaat uit 5 leden. Als secretaris heb ik invloed op de wijze van vergaderen en natuurlijk gezamenlijk met de andere COR leden op welke punten er op de agenda komen zodat we niets laten liggen voor de organisatie en collega’s.

Hoe zijn jullie van toegevoegde waarde geweest de afgelopen periode?
We hebben elkaar het afgelopen jaar veel opgezocht om de ontwikkelingen en de maatregelen die de organisatie moest nemen door corona af te stemmen. Gelukkig is Ridder vooralsnog goed door de corona periode gekomen, maar we hebben elkaar wel op de hoogte gehouden en gesproken over waarom keuzes gemaakt werden en welke verdere scenario’s er nog klaar liggen. Daarnaast hebben we ons ook voorbereid op de uitdagingen voor de komende periode.

Welke uitdagingen liggen er dan voor jullie in 2021?
Ridder wil zich intern nog verder ontwikkelen naar 1 Ridder. We komen uit de situatie van 3 zelfstandige bedrijven met elk hun eigen historie en regelingen, en we zijn op weg om hier samen één bedrijf te worden. Dit is een omvangrijk proces met veel vraagstukken en belangen. We zijn dus in afwachting van de verdere ontwikkelingen en verdere advies- en instemmingsaanvragen om hier goed mee om te kunnen gaan. In principe zijn we al één Ridder maar we willen dit nog meer gaan versterken zodat we dat nog meer kunnen uitdragen.

Welke ontwikkeling heb je persoonlijk doorgemaakt door je OR werkzaamheden?
Ik heb in de OR heel erg geleerd om samen te werken met verschillende mensen vanuit verschillende posities. Ik ben van nature kritisch en heb geleerd dat je als OR een team vormt waarin alle persoonlijke eigenschappen en eigenaardigheden bijdragen aan het gezamenlijke resultaat. Daarin kan ik dus ook mijn eigenschappen van waarde laten zijn. Ook al is het uiteindelijke resultaat niet hetgeen wat ik persoonlijk op voorhand verwacht had, toch zie ik dat er een goede bijdrage aan heb kunnen leveren. Teamontwikkeling is iets waar we vaak aandacht aan besteden, ook tijdens trainingen. Zo hebben we de Obstacle run-teamtraining gedaan met Peter van TRAINIAC, dat was echt top en heeft ons toen ook dichter bij elkaar gebracht.

Wat wil je verder nog kwijt?
Als OR lid kan het nog wel eens een zoektocht zijn om de balans te houden tussen privé en werk, maar ook tussen OR werk en je eigen functie. Ik wil iedereen adviseren om je hard te maken voor ruimte om je OR werk goed te kunnen doen, want het is zowel voor je persoonlijke ontwikkeling als voor de organisatie goed en belangrijk werk. Het kan een struikelblok zijn, ik heb het goed af kunnen stemmen met mijn werkgever en er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Peter Reinerink
Trainer & Adviseur Medezeggenschap

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC