OR-lid Evofenedex

Hoe gaat het er aan toe in de OR van Evofenedex? Joost Christis vertelt er meer over.

Wie ben je en in welke OR zit je (hoe ziet deze eruit)?
Mijn naam is Joost Christis en ben sinds 1 jaar actief in de ondernemingsraad van Evofenedex. De OR bestaat sinds mei dit jaar uit 7 leden, waarin ik de functie van voorzitter bekleed. Er zijn 5, waarvan ik er één ben, onervaren OR leden en 2 personen hebben een aantal jaren terug al eens deelgenomen in de OR.
Ik sinds 4 jaar werkzaam als accountmanager in de regio Zeeland & Zuid-Holland. Evofenedex is een ondernemersvereniging, een netwerk van handels- en productie bedrijven met een logistieke en/of internationale operatie. Wij ondersteunen onze 15.000 leden op het gebied van; Internationaal Ondernemen, Magazijnen, Vervoer, Gevaarlijke stoffen en Supply Chain Management. Ik heb 150 collega’s die werkzaam zijn op ons kantoor in Zoetermeer of werken in alle provincies van Nederland.

Wat was voor jou de reden om bij de OR te gaan en zijn je verwachtingen van de OR waargemaakt?
De voornaamste reden om bij de OR te gaan was de wens om echt meer te weten te komen over onze organisatie én te leren. Als accountmanager was ik vaak onderweg en bij onze leden (= bedrijven) te vinden. Ik had daardoor best fysieke afstand tot mijn collega’s. Dit is in de huidige “COVID-19” situatie niet anders geworden, echter door deelname in de OR, en mijn functie binnen deze OR, is mijn betrokkenheid met de organisatie en met vele verschillende collega’s juist in deze “afstandelijke tijd” versterkt.
Doordat er we allemaal redelijk nieuw zijn in de OR hebben we veel zaken moet uitzoeken en hebben hier veel, prettige én laagdrempelig ondersteuning gehad van Antoine Boogaard van Trainiac. Door de gesprekken met vele collega’s, directie en de Raad van commissarissen ben ik veel meer “thuis” in de organisatie en heb op vele facetten veel geleerd. Én het mooie is we zijn nog steeds niet uitgeleerd…. J

Op welke manier(en) zijn jullie in de huidige zittingstermijn van toegevoegde waarde geweest als OR voor de organisatie?
In het afgelopen jaar is er, zoals zeer waarschijnlijk in veel organisaties, veel dynamiek geweest. Dit alles door de COVID-19. De omslag van werken op kantoor naar het thuiswerken heeft aardig wat communicatie gevraagd, met name op gebied van de inrichting van de werkplekken en de daarvoor benodigde attributen. Verder hebben we samen met directie en HR flinke stappen gezet op het gebied van een nieuwe beoordelingssystematiek. Hieraan gekoppeld zijn we betrokken bij het project “belonen” en zijn we betrokken bij een nieuw mobiliteitsplan. De toegevoegde waarde van de OR lag vooral in het zijn van “Klankbord” met medewerkers en het zijn van gesprekspartner van directie en HR.

Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor jullie OR voor 2021?
En grote uitdaging voor 2021 is het contact met de achterban, onze collega’s. Door de fysieke afstand zie en spreek je elkaar veel minder. Voor de OR zijn juist de wandelgang gesprekken, het gesprek bij de koffiemachine, etc. een belangrijke bron van input.
We maken logischerwijs gebruik van de bestaande (telefoon, mail, teams) kanalen, om het contact te onderhouden. We hebben vaste spreektijd tijdens de (online) personeelsbijeenkomsten en door filmpjes te maken communiceren we richting onze collega’s, maar de informatie vanuit de collega’s, richting de OR, is mijn inziens de belangrijkste uitdaging.

Wil je nog iets kwijt tot slot?
Voordat ik zitting nam in de OR was het een redelijk “ver van mij bed-show”. Door nu zitting te hebben in de OR weet ik dat je als OR ook echt mee mag én kunt denken met belangrijke beslissingen in de organisatie. Door dit samen met enthousiaste collega’s te doen is het echt een aangename en waardevolle aanvulling op mijn functie als accountmanager. Voor mensen die twijfelen over deelname in de OR; “Geef het eens het voordeel van de twijfel, zet de stap (uit je comfortzone…). Daarna ben je in ieder geval een (mooie…) ervaring rijker!”

Antoine Boogaard
Trainer Medezeggenschap

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC