OR en het coronavirus

De huidige situatie in Nederland vraagt veel van iedereen: van bedrijven en van haar medewerkers. Gezamenlijk dienen we te proberen deze ingewikkelde periode zo goed mogelijk door te komen, waarbij de gezondheid van eenieder natuurlijk de boventoon voert.

Om te komen tot de juiste maatregelen en een optimaal effect hiervan, is het noodzakelijk dat deze breed gedragen worden en aansluiten bij eenieders situatie. In sommige gevallen zullen keuzes worden gemaakt die niet optimaal zijn. Om tot de best passende keuzes te komen en om deze goed uit te kunnen leggen in de organisatie is het van belang dat alle noodzakelijke partijen betrokken zijn. Dit betekent dus ook de OR! De OR is in staat de praktische consequenties aan te geven en om bij te dragen aan (creatieve) oplossingen. Ook in het verzorgen van begrip in de organisatie heeft de OR een belangrijke rol.

Zoals te lezen staat op de site van Rendement.nl heeft de OR instemmingsrecht op het corona-beleid. Hoe hier praktisch mee om te gaan kan verschillen. In verschillende organisaties maakt een of meerdere OR-lid/ leden deel uit van het corona-team. In andere organisaties wordt voorgesteld beleid voor de uitvoering ingaat standaard doorgesproken met de OR. Onderwerpen als flexibele werktijden, afwijkende roosters en hoe om te gaan met verlof kunnen onderdeel van deze gesprekken zijn wanneer hier een aanpassing in wordt overwogen. De basis is dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan praktische, gezonde en eerlijke afspraken, zodat deze effectief aansluiten bij het beleid in het land.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op via info@trainiac.nl

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC