Ontwikkelingen in OR Scholing

In 2013 is de heffing voor scholing en vorming van ondernemingsraadsleden afgeschaft. Tegelijkertijd is in de Wet op de ondernemingsraden versterkt vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn de scholing en vorming van OR-leden te financieren. In 2015 heeft ITS Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in het gebruik van scholing door OR’en.
Lees de resultaten van dit onderzoek hier.

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC