Meestgestelde vragen thuiswerken

n deze onzekere periode is Nederland opgeroepen om, indien mogelijk, thuis te werken. Binnen sommige organisaties en branches gebruikelijk, in andere nog vrij nieuw. Feit is dat er gelukkig veel mensen gehoor aan geven en hun werkzaamheden vanuit huis verrichten. Tegelijkertijd komen er diverse vragen naar boven; zowel praktisch als over de rechten en plichten van alle partijen.Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden omtrent thuiswerken.

Ben ik verplicht om thuis te werken?
Wanneer je werkgever je vraagt om thuis te werken behoor je daar gehoor aan te geven. Het is aan te raden hier een zo praktisch mogelijke manier in af te spreken.Wie moet de thuiswerkplek betalen/ verzorgen?
De werkgever is verantwoordelijk voor een goede thuiswerkplek en dient deze te faciliteren. Dit betreft het benodigde materiaal zoals een laptop, kantoorartikelen, telefoon of overige, maar ook faciliteiten om het werk op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren zoals laptop standaards, extra beeldschermen, toetsenborden en dergelijke.

Welke afspraken zijn handig om te maken?
Het is aan te raden om afspraken te maken over het werkproces en de werkverdeling. Onder het werkproces vallen afspraken over te gebruiken software voor werkzaamheden of vergaderingen maar bijvoorbeeld ook om deze te beveiligen. Onder afspraken over de werkverdeling vallen onder andere (flexibele) werktijden en de verwachte resultaten.

Welke rol speelt de OR bij thuiswerken?
Om op een goede manier met elkaar in contact te blijven bevatten bovengenoemde afspraken en software vaak opties om te kunnen controleren op gedrag en aanwezigheid. Om deze reden is een thuiswerkregeling instemmingsplichtig. Dit is ook het geval omdat het een regeling omtrent arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim betreft. Het is zaak om als OR in samenspraak te bepalen hoe de regeling het beste ingezet kan worden en welke praktische knelpunten danwel verbeteringen het kan aangeven.

Als ik niet al mijn werk thuis kan doen, moet ik dan verlofdagen opnemen?
Een werknemer kan niet zomaar verplicht worden om vakantiedagen op te nemen. Voor ADV dagen of tijd-voor-tijd uren geldt dat de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de cao of in het eigen arbeidsvoorwaarden regelement, blijven gelden. Wel kun je samen afspraken maken over hoe hiermee om te gaan, waarbij je als werknemer toch bereid bent tot enige compensatie. Hierbij kan ook de OR een rol spelen in communicatie of door zowel werkgever als werknemers hierin te adviseren.

Ik kan niet/ minder thuiswerken maar dien wel thuis te zorgen voor mijn kinderen aangezien de scholen dicht zijn. Hoe ga ik hiermee om?
Als werknemer heb je recht op calamiteitenverlof. In dit geval is dat om bijvoorbeeld opvang te regelen op de eerste dag toen de scholen sloten. Hierna behoort de werknemer weer het gevraagde werk uit te kunnen voeren. Wanneer een kind of partner ziek is heeft een werknemer recht op kort of langdurend zorgverlof, maar wanneer dit niet het geval is dien je als werknemer hier afspraken over te maken met je werkgever. Wellicht zijn er mogelijkheden om flexibel met de arbeidstijden om te gaan, maar het kan ook betekenen dat hier verlof uren voor worden opgenomen.

Marc Kuipers
Trainer/Adviseur Medezeggenschap

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC