“Ketenbepaling WWZ leidt tot meer schijnconstructies”

Column voor OR Informatie – Op 1 juli 2015 is de nieuwe ketenbepaling in werking getreden. Hiermee is het mogelijk om een werknemer drie tijdelijke contracten te geven met een totale duur van maximaal twee jaar. Voor 1 juli 2015 was dit drie jaar.

De onderbrekingstermijn is tevens verhoogd van drie naar zes maanden. Dit is allemaal bekend en uitgebreid besproken door iedereen die hier ook maar enigszins mee te maken heeft. Het doel van deze wijziging is om werknemers sneller een contract voor onbepaalde tijd te geven. Dit doel is niet behaald aangezien werknemers nu de arbeidsovereenkomst al na twee jaar niet wordt voortgezet in plaats van na drie jaar, zoals dit voor 1 juli 2015 het geval was.

Door de ketenbepaling worden werknemers niet alleen na twee jaar ontslagen. Er wordt ook gekeken naar andere manieren om werknemers aan het werk te houden, zonder hen vast in dienst te nemen. Zo worden werknemers die hun baan willen behouden gedwongen om als zzp-er te werken. Er ontstaan schijnconstructies. Deze schijnconstructies zijn niet nieuw en worden al op grote schaal toegepast. Dit zal alleen maar meer worden indien de wetgeving niet net zo flexibel is als de arbeidsmarkt.

“Gedurende de twee jaar dat de WWZ in werking is,

heb ik weinig tot niets positiefs over deze wet gehoord”

De ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid maakt minder flexibiliteit mogelijk, waardoor deze dergelijke schijnconstructies juist in de hand werkt. De overheid doet er, zoals u in de media kunt vernemen, van alles aan om schijnconstructies tegen te gaan, waaronder de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Pikant detail is echter dat er overheidsorganen zijn die zelf schijnconstructies toepassen.

Er is al veel geschreven en gezegd over de Wet werk en zekerheid. Gedurende de twee jaar dat de WWZ in werking is, heb ik weinig tot niets positiefs over deze wet gehoord. Zou het niet een keer tijd worden om deze wet grondig te evalueren en tot de conclusie te komen dat de wet niet zijn doelen heeft behaald? Ik ben niet iemand die zegt dat ‘vroeger alles beter was’, maar in het geval van de WWZ maak ik een uitzondering.

Mark Capel is directeur van TRAINIAC en schrijft regelmatig columns voor OR Informatie. Discussieer mee op de LinkedIngroep “Medezeggenschap anno nu”

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC