De wondere wereld van de WOR

In de Wet op de ondernemingsraden staan veel artikelen waar je vandaag de dag je vraagtekens bij kunt zetten. In de tijd dat de WOR werd geschreven, zo’n halve eeuw geleden zag de wereld er ook heel anders uit. Dit geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen. In dit artikel tref je enkele zaken die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn, maar zonder discussie worden toegepast.

Zijn arbeidsvoorwaarden iets voor de or? Van oudsher gaan de vakorganisaties over arbeidsvoorwaarden en de or’s over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen genoemd in artikel 27, lid 1 WOR. In praktijk zie je echter dat, door het teruglopende aantal vakbondsleden, de rol van de vakorganisaties bij veel bedrijven afneemt. Steeds meer or’s nemen daarom de rol die de vakorganisaties van oudsher hadden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden op zich. En niet geheel zonder succes! De or blijkt op bedrijfsniveau een prima gesprekspartner te zijn als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Om de or een sterkere positie te geven bij arbeidsvoorwaarden zijn steeds meer bestuurders bereid arbeidsvoorwaarden als een instemming plichtig onderwerp te behandelen.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC