“De NOR biedt vele voordelen”

Grotere organisaties hebben vaak ook grotere onderne- mingsraden van zo’n 17 tot 25 leden. Dat werkt niet altijd even efficiënt. Het leidt vaak tot lange vergaderingen om- dat alle deelnemers hun mening willen geven. Ook is de afstand tussen de OR en de achterban vaak groot wat het moeilijker maakt de achterban te betrekken en zetels te vervullen. In de zoektocht naar vernieuwende vormen van medezeggenschap heeft het fenomeen ‘de netwerkende OR’ zijn intrede gedaan. Wat is dat precies en hoe kunt u er vorm aan geven binnen uw OR en organisatie?

Lees het hele artikel hier in OR Rendement

door Nikki van Zunderd

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC