Bemiddeling door de Bedrijfscommissie

Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de Bedrijfscommissie.

De Bedrijfscommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies. Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich vervolgens tot de kantonrechter wenden. Daarbij kunnen zij aan de rechter het verslag van bevindingen en/of het advies van de bedrijfscommissie te overleggen.

https://www.youtube.com/watch?v=kHO96b0elFI

TRAINIAC heeft recent een artikel in OR Informatie gepubliceerd over de verschillen tussen de Bedrijfscommissie en mediation als alternatieve vormen van bemiddeling. Hierdoor voorkom je de gang naar de rechter en kan de relatie tussen OR en bestuurder verbeteren.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC