Belonen is meer dan geld

Beloning is voor de meeste werknemers dé reden om arbeid voor een werkgever te verrichten. De beloning die een werknemer ontvangt is feitelijk niet meer dan de tegenprestatie van de werkgever voor de inspanningen die de werknemer aan de werkgever geleverd heeft. Maar hoe belangrijk is beloning en wat verstaan we allemaal onder beloning?

Beloning is en blijft belangrijk. Het is misschien wel de belangrijkste reden voor veel mensen om überhaupt aan het werk te zijn. Toch is beloning meer dan alleen dat salaris aan het eind van de
maand. Het is een HR-instrument dat doelen en middelen heeft.

1. Beloning biedt een tegenprestatie

Beloning is, zoals gesteld, niets meer dan een tegenprestatie van de werkgever voor geleverde inspanningen van de werknemer. De werknemer verricht arbeid en de werkgever biedt een beloning hiervoor. Echter, beloning is niet alléén een tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Het is ook een compensatie om bijvoorbeeld de flexibiliteit van de werknemer te waarderen. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag of de toeslag voor overwerk. De or kan bij deze vorm van beloning een rol spelen door te kijken op welke manier werknemers worden ingezet en of de compensatie hiervoor uitlegbaar is.

2. Het maakt de werkgever aantrekkelijk voor sollicitanten

Een goede beloning is belangrijk om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor potentiële werknemers. Werkgevers willen niet naast het net vissen als het gaat om een goede potentiele werknemer en als potentiele werknemer wil je niet het gevoel krijgen dat je ondergewaardeerd wordt. De werkgever zal daarom proberen een beloning te bieden die aansluit op het verwachtingspatroon van de
potentiële werknemer. Het is als or belangrijk dat je daarom met de werkgever in gesprek gaat over het aannamebeleid en de wijze waarop het beloning bijdraagt aan de werving van geschikte toekomstige collega’s.

3. Werknemers kunnen zich binden aan de organisatie

Eenmaal aan het werk helpt een goede beloning werknemers te binden aan de organisatie. Iedereen vindt het fijn om gewaardeerd te worden en wil deze waardering ook merken tijdens het werk.
Een valkuil voor werkgevers is het ontstaan van een disbalans tussen waardering en geleverde arbeid. In dat geval krijgt de werknemer een hogere beloning dan de geleverde
arbeid eigenlijk waard is. Dit vermindert diens mobiliteit. Immers, de werknemer zal niet graag ergens anders gaan werken, omdat hij dan minder beloning ontvangt. Daarnaast levert een onuitlegbaar verschil in beloning vaak scheve gezichten op onder de collega’s van deze werknemer. Voldoende reden dus om hier doordacht mee om te
gaan. Ga als or dus in gesprek met de werkgever over eventuele scheefgroei en kijk hoe je beloning kunt harmoniseren waardoor de uit- en doorstroom van werknemers beter is te managen.

4. Het stimuleren van prestaties

Als beloning de tegenprestatie is voor inspanningen die de werknemer verricht, dan is beloning ook een middel om betere prestaties te stimuleren. Natuurlijk verwacht een werkgever bepaalde resultaten van een werknemer. Een extra beloning kan werknemers stimuleren om net dat extra stapje te zetten en boven zichzelf uit te stijgen. Werkgevers zetten daarom verschillende manieren van prestatiebeloning in om werknemers te stimuleren beter te presteren. Op welke manier kan de werkgever jou motiveren middels beloning? Het is voor iedere or belangrijk dat je je bovenstaande goed realiseert. Hierdoor kun je op constructieve wijze meedenken over het beloningsbeleid van de organisatie, waardoor je actief bijdraagt aan het succes van de organisatie en tevreden werknemers.

Conclusie

Beloning is een breed begrip. We praten over de tastbare vormen van beloning, zoals het salaris, maar ook over de zachtere vormen zoals het uitspreken van waardering voor werknemers. Het is aan de or om met de werkgever in gesprek te gaan en te bepalen welke vormen geschikt zijn om werknemers te belonen en te waarderen. Genoeg te doen dus!

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC