“Beleid alleen helpt niet tegen pesten”

Recent las ik een artikel op blog.vikingdirect.nl over de gevolgen van pesten op de werkvloer. Zo blijkt dat maar liefst tweehonderd zelfmoorden per jaar volgen uit pesterijen op kantoor. Even los van het feit dat pesterijen de productie (overspannen werknemers) en efficiëntie (niet iets voor elkaar willen doen) binnen een organisatie om zeep helpen, ben ik erg geschrokken door het grote aantal zelfdodingen door pesten op de werkvloer.

Lees hier de hele column voor vakblad Safety!

Safety! is het unieke vakblad voor de professional in veilig werken. Omdat het als enige vakblad een overkoepelend en onafhankelijk platform biedt: met op de praktijk toegespitste informatie over veiligheid.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC